Podle informací z webové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15. 9. 2021, se účastníkem veřejné zakázky pod názvem „Centrální dispečink odtahů“ přihlásila do stanoveného termínu pouze jedna osoba. Touto osobou je nově vytvořená společnost ze tří subjektů s názvem „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“

Jde o obchodní korporace ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z. s. V případě úspěchu ve veřejné zakázce budou tyto společnosti provádět vyprošťovací a odtahové služby, včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích a silnicích I. a II. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, jakož i služby centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě 24 hodin denně a po celou dobu trvání smlouvy se zadavatelem.Jde o ryze české obchodní korporace a spolek, jenž mají dlouholeté zkušenosti nejen z odtahů vozidel, ale také s tím souvisejících záchranných prací včetně likvidací kontaminovaných a jiných nákladů, a které disponují,

– více než 1000 odbornými zaměstnanci,

– 750ti vozidly včetně nejmodernější vyprošťovací techniky,

– profesionálním multijazyčným dopravním dispečinkem působícím v mnoha Evropských státech s 30ti letou praxí v tomto oboru,

– a fungují 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.


Čtěte také

Povinné prohlídky řidičů seniorů. Kdy, kde a jak dlouho platí

Kdo si musí pořídit e-vinětu, čili elektronickou dálniční známku

Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího

Přihlaste se zdarma do programu pro aktivní řidiče seniory

Motoristy čeká od října 2018 řada změn

Kontroly zraku řidičů budou povinné

Operace šedého zákalu je bezbolestná a je hrazená zdravotní pojišťovnou

Novela bodového systému je přísnější k závažným přestupkům, mírnější k bagatelním


Zástupci korporace jen velmi obecně konstatují, že vítěz veřejné soutěže musí dodržet limitované termíny dojezdů k dopravním nehodám; ceny těchto služeb budou jednotné (předem garantované), tedy budou součástí přílohy smlouvy vítěze veřejné soutěže s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby vše bylo transparentní a pro spotřebitele spravedlivé. Zcela nově se předpokládá širší participace na těchto mimořádných událostech pojišťoven, které se zabývají pojištěním odpovědnosti za provoz vozidla.

Zástupci dodávají, že i když konkrétní praxe ukáže, zda v provádění této činnosti nebude potřeba v budoucnu některých korektur, je třeba ocenit snahu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva dopravy ČR po komfortnějším a zejména rychlejším řešení nepříjemných mimořádných událostí na našich dálnicích a silnicích I. a II. třídy ve prospěch široké veřejnosti, jakožto uživatelů těchto komunikací.

Zdroj TZ