Nejvíc bude navýšen ve čtvrtém stupni pro osoby mimo pobytové služby o 7 800 korun.

V červenci 2024 výrazně vzroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců.

O zvýšení příspěvku na péči v posledních měsících probíhaly na ministerstvu práce a sociálních věcí velmi intenzivní debaty s odborníky a hledala se také shoda na koaliční úrovni. Ve finále se podařilo najít cestu, jak příspěvek na péči velmi výrazně zvýšit téměř ve všech stupních, a to od července tohoto roku. Ve finále bude vyčleněna ještě vyšší částka, než jakou navrhovala opozice.„Celkové náklady na toto zvýšení dosáhnou 7,05 miliard korun ročně. Jsme si vědomi velkého významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí, kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Podle ministra Jurečky je toto navýšení příspěvku na péči, zejména pro lidi ve čtvrtém stupni závislosti, důležitým krokem správným směrem.


Související:

V sociálních službách se zvyšuje počet chybějících pracovníků
Ukrajinci doplní nedostatek pracovníků v sociálních službách
Systém dlouhodobé péče v České republice je neudržitelný


„Je ale třeba mít stále na paměti, že mezi námi žijí tisíce lidí, kteří i nadále budou potřebovat více pomoci druhých, než kolik si budou moci z příspěvku na péči dovolit. Proto budeme nadále spolupracovat s MPSV na nastavení co nejspravedlivějšího, individualizovaného systému, který pomůže těm, kteří to potřebují nejvíc,“ upřesňuje Štěpán Lohr, zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti Asistence, která dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením.

Pro osoby s postižením, které využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, byl loni určen také speciální dotační titul, který jim pomohl s financováním těchto služeb. S dotací se s mírnými úpravami počítá i v letošním roce. MPSV se situací těchto lidí dlouhodobě zabývá a spolupracovalo třeba na tvorbě dokumentu Pátý stupeň.

Jak přesně od 1.7. 2024 příspěvek na péči poroste:

příspěvek na péči od června 2024

Zdroj: MPSV