Cestující nad 65 let, děti a studenti budou mít nově v regionálních či dálkových vlacích a autobusech státem zajištěnou slevu ve výši 50 procent. Dohodla se na tom vládní koalice s tím, že změna začne platit od dubna.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který poloviční slevu jízdného vládě navrhoval, věří, že je stále pro využívání veřejné dopravy atraktivní. Podle jeho vyjádření je to odpovědná sleva, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá, neodvádí cestující z dopravy a bere dopravcům motivaci k nekalým praktikám.

Vláda počítá, že úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných 75% slev od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun.Ministr dopravy odůvodnil toto rozhodnutí tím, že předchozí vláda plánovala na slevy pouze 2,5 miliardy, které by na letošní rok nepokryly ani navrhovanou slevu 50%. „Škoda, že se její představitelé nepřiznali, že budou muset buď slevy snížit, nebo ještě zvýšit naše společné zadlužení,” dodal ministr.


● Psali jsme

Důchodci nad 65 let mohou cestovat za čtvrtinu jízdného


Slevy získají nově další skupiny

Společně se změnou výše slevy budou nově zvýhodněny rodiny s dětmi. Dochází totiž ke sjednocení podmínek pro cestování se malými dětmi ve vlaku i v autobuse. K rozšíření slev dojde také u cestujících s 3. stupněm invalidity, kteří dosud neměli na slevu nárok.

Slevy ve veřejné dopravě se budou nadále týkat dětí do šesti let, žáků od šesti do 18 let a následně studentů do 26. narozenin. Polovinu z ceny jízdenky budou platit rovněž lidé starší 65 let. U zdravotně tělesně postižených (ZTP, ZTP/P) zůstává zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je cestovné plně hrazené státem.


● Čtěte také

Čeští důchodci mohou cestovat vlakem po Slovensku zdarma


Pro rekapitulaci:

• Od 1. dubna 2022 se sníží stávající slevy ve vlacích a autobusech ze 75 % na 50 %.

• Jedná se o odpovědnou slevu, která šetří finanční prostředky, je sociálně citlivá a neodvádí cestující z dopravy – představuje tak vysoký standard podpory veřejné dopravy.

• Změna bere dopravcům motivaci k nekalým praktikám, při nichž mohlo docházet k prodeji lístků sobě samým.

• Zvýhodňujeme rodiny s dětmi nad rámec dosavadních slev – sjednocujeme podmínky pro cestování malých dětí ve vlaku i v autobuse.

• Rozšiřujeme slevu pro invalidy 3. stupně, kteří zatím neměli nárok na slevu – jedná se o adresnou pomoc na rozdíl od plošných slev.

• Slevy budou nadále platit pro děti a studenty a cestující nad 65 let, sleva ve výši 75 % zůstává pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

• Sleva 50 % na jednu stranu zachovává výraznou úsporu pro cestující a tím i podporu veřejné dopravy ze strany státu, na druhou stranu přinese nezanedbatelnou úsporu státu.

• Odhadem se díky úpravě slev sníží náklady státního rozpočtu ročně až o 1,88 mld. Kč; nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 mld. korun.

• Smyslem zachování slevy je podpora veřejné dopravy před individuální, která je po propadu cestujících ve veřejné dopravě v době covidu nezbytná, abychom se dostali zpět na úroveň počtu cestujících v době před covidem.

• Změny ve výši slev jsou nutné kvůli snižování státního dluhu, snižování inflace a zmenšování provozních výdajů státu pro letošní a další roky.

• Minulá vláda s proplácením slev v plné výši nepočítala. Místo necelých 6 miliard na ně měla v rozpočtu pro tento rok vyhrazeno „pouze“ 2,5 miliardy, což odpovídá slevě ve výši 32 %.

• Úplné zrušení slev by znamenalo zátěž pro rozpočty krajů, které by minimálně část slev musely proplácet ze svého rozpočtu.

Zdroj MDČR
Foto: Ari Lieberman, Seniorclub.cz

.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
Klikněte pro sdílení na vhodnou ikonku níže