Nedávná studie zjistila, že dospělí ve věku 65 až 80 let jsou i nadále sexuálně aktivní – a většina z nich je spokojena. Čtyřicet procent dospělých ve věku 65 až 80 let je sexuálně aktivních a více než polovina, 54 procent, říká, že sex je pro jejich kvalitu života důležitý.

Podle národní studie o zdravém stárnutí, kterou provedla americká universita University of Michigan, USA, jsou romantické vztahy a sex důležité i později v životě. Šedesát pět procent lidí v této věkové skupině se popisuje jako stálí zájemci o sex. „Zatímco sex je nedílnou součástí života mnoha starších dospělých, toto téma zůstává podhodnoceno a občas diskutováno,“ uvádí studie.Tazatelé studie položili 1 002 dospělým ve věku 65 až 80 let různé otázky týkající se stavu vztahu, zájmu o sex a úrovně sexuální aktivity. Šedesát šest procent respondentů bylo ženatých nebo v partnerském vztahu, 15 procent bylo rozvedených, 12 procent vdovy a vdovci a 7 procent se nikdy svobodných. Padesát čtyři procent lidí v romantickém vztahu uvedlo, že jsou v současné době sexuálně aktivní. Sedm procent jednotlivců uvedlo totéž. Celkově 74 procent respondentů uvedlo, že sex je podle studie důležitým aspektem romantického vztahu v každém věku.

Nárůst věku vedl ke snížení sexuální aktivity. Čtyřicet šest procent lidí ve věku 65 až 70 let uvádělo, že jsou sexuálně aktivní, ve srovnání s 39 procenty ve věku 71 až 75 let a 25 procenty ve věku 76 až 80 let. Muži byli častěji sexuálně aktivní než ženy: 51 procent oproti 31 procentům.

Téměř tři čtvrtiny (73 procent) uvedly, že jsou spokojeny se svým sexuálním životem.

Muži také častěji uváděli, že se o sex zajímají. Padesát procent mužů uvedlo, že se o sex velice nebo velmi zajímalo, ve srovnání s 12 procenty žen. Mezi lidmi s různými zdravotními stavy existovala mezera. Ti, kteří uváděli, že jejich zdraví bylo vynikající, velmi dobré nebo dobré, byli častěji sexuálně aktivní než ti, kteří uváděli, že jejich zdraví bylo chatrné, nebo špatné – 45 procent oproti 22 procentům.

Pokud by se objevil problém týkající se sexuálního zdraví, 62 procent respondentů uvedlo, že to sdělí svému ošetřujícímu lékaři. Třicet šest procent uvedlo, že o problému budou diskutovat se svým partnerem nebo partnerkou, 17 procent uvedlo, že by o tomto problému nemluvilo s nikým, a 10 procent uvedlo, že o tom budou mluvit s rodinným příslušníkem nebo přítelem.