Výlet do Milovic za divokými koni, zubry a pratury, začíná v Praze na Masarykově nádraží. Jízda vlakem trvá asi 40 minut. Naproti nádraží v Milovicích narazíme na rozcestníky a vydáme se po červené značce, která vede kolem rozsáhlého výběhu těchto divokých zvířat.

Šli jsme pěšky, takže před nádražím /když jste k němu obráceni zády/ se vydáme doleva a sledujeme červenou značku. Ta nás vede po silnici a mezi domy a tratí, později odbočuje do zeleně. Výběh není na značce označen, ale po chvilce narazíme na věž, která původně sloužila převážně dětem coby klouzačka a prolézačka a vyšplháme na podestu věže. Z ní lze krásně sledovat stádo divokých koní i samotných klisen s mláďaty, za nimi pak jsou vidět i zubři a pratuři.

Při trošce štěstí se přiblíží se zvědavostí až k ohradě a vyhlídkové věži. Unikátní pohled na tato divoká zvířata se lidem v Česku nenaskytl po celá staletí. Byli jsme zde v tomto zimním období, na jaře a v létě to jistě bude ještě krásnější zážitek.

Tato nestátní rezervace vznikla v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá. Nasazená divoká zvířata zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit.

Divocí koně, zubři a pratuři kteří patří v Evropě, včetně České republiky, k původním živočišným druhům, byli na kontinentu vyhubeni člověkem. S obnovou těchto chovů ve volné přírodě se v Česku začalo koncem ledna 2015. Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do rezervace z Velké Británie, kde přežili v drsném horském prostředí Exmooru v Británii. Šest praturů, pět jalovic a jeden býček byli přivezeni do rezervace v říjnu 2015 z nizozemské organizace Tauros Foundation. Zubři v milovické rezervaci pocházejí z polských chovů.


▪ Vyhlídka usnadní nerušené pozorování divokých zvířat

I cyklisty zde čekají zajímavé trasy

Po červené značce můžete pokračovat dál do Mordových roklí, nebo se vrátit zpět do města, projít si ho, či se zastavit na oběd a kávu v některé z restaurací. Nám byla doporučena restaurace U Farkašů, kde opravdu dobře vaří a je nedaleko nádraží.

Pokud putujete s dětmi či vnoučaty, je zde možnost navštívit zábavný park Miraculum. Najdete zde lesní hřiště, zoo, obří trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní chodby a prolézačky. Tak hurá do přírody.

 
 
Jana Kunová   
Fotografovala autorka