Možnost obce iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace, zpřísnění postihu za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení či boční odstup při předjíždění cyklistů. Ministerstvo dopravy přináší přehled legislativních změn v roce 2022.

Úprava kompetencí obecní či městské policie
Strážníci obecních či městských policií mohou od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky. (Jedná se o pruhy vyhrazené autobusům, taxislužbě, vozidlům záchranné služby a policii)

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče
Nově dostanou od ledna možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Změny v bodovém systému
Vedle pokuty se od 1. ledna 2022 nově zapisují i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému
V roce 2022 také dostala vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory
Nově je od Nového roku možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Doposud bylo možné traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.


Čtěte také

Povinné termíny zdravotních vyšetření řidičů seniorů. Kdy a doba platnosti

Kdo si musí pořídit e-vinětu, čili elektronickou dálniční známku

Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího

Motoristy čeká od října 2018 řada změn

Operace šedého zákalu je bezbolestná a je hrazená zdravotní pojišťovnou

Novela bodového systému je přísnější k závažným přestupkům, mírnější k bagatelním


Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem
U dvoukolových a tříkolových vozidel je od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM je možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Boční odstup při předjíždění cyklistů
Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr. Tato povinnost neplatí v případě, že cyklista jede souběžně na vozovce ve vyznačeném pruhu pro cyklisty zřetelně vyznačeném bílým piktogramem na červeném podkladu. Více o režimech předjíždění cyklistů zde.

Výjimky pro cyklisty
Na Nový rok začala také platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech
Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků
Obce mohou od Nového roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení
Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony
Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Novela zákona o dráhách
Od 1. února 2022 začala platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla.

Vnitrozemská plavba
V roce 2022 již je možné Elektronické podání žádostí o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce malého a rekreačního pravidla v případě jeho ztráty či odcizení.

.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
Klikněte pro sdílení na vhodnou ikonku níže