V souladu s usnesením vlády předložil 20. prosince 2023 ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka návrh novely zákona, která držitelům odboje a odporu proti komunismu zaručí starobní důchod minimálně v průměrné výši. Ta bude v lednu 2024 činit 20 635 korun. Těmto osobám vznikne nárok na důchod po dosažení důchodového věku, a to i bez splnění podmínky potřebné doby pojištění. Předlohu vláda schválila.

„Tímto krokem konečně splácíme historický dluh společnosti. Máme povinnost uznat a přímo podpořit ty, kteří se statečně postavili za naši svobodu a obětovali za ni mimo jiné svůj osobní komfort a bezpečí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka(KDU-ČSL).Zákon podle návrhu zajistí, že účastníci odboje a odporu proti komunismu budou mít vždy nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku, i když nesplní podmínku potřebné doby důchodového pojištění. Budou mít také nárok na důchod ve výši odpovídající minimálně průměrnému starobnímu důchodu, jehož aktuální hodnota po lednové valorizaci bude 20 635 korun měsíčně.

Od této výše budou také odvozeny vdovské a vdovecké důchody, a invalidní důchody pro invaliditu prvního a druhého stupně. Tato zaručená výše důchodu z českého důchodového pojištění bude přitom náležet i v případě příjemců tzv. dílčích důchodů, tedy důchodů přiznaných s ohledem na výdělečnou činnost v cizině.


Ministr Jurečka nařídil přešetřit žádosti o důchod u signatářů Charty 77


„Navrhovaná úprava se příznivě dotkne těch účastníků odboje proti komunismu, jejichž důchody jsou nebo by byly nižší než podle navrhované právní úpravy. Odhadujeme, že se řádově může jednat o stovky osob, protože ve zhruba 1 900 případech bylo vydáno osvědčení přímému účastníkovi nebo jeho pozůstalým,“ doplnil ministr Jurečka.

Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Navrhovaná opatření by měla být realizována co nejdříve, proto se také navrhuje tato termínová úprava.

MPSV v loňském roce zároveň poprvé přišlo s koncepční legislativní změnou, která konkrétním způsobem řeší snížení důchodů komunistických prominentů. Byl přípraven a přijat zákon, který tuto skutečnost narovnává. V praxi to vede ke snížení důchodů těch, kteří za služby minulému režimu perzekvovali ostatní občany, včetně signatářů Charty 77, například za to, že se komunistické totalitě aktivně stavěli na odpor.