Blíží se vám důchodový věk a pracovali jste nebo pracujete na Slovensku a v České republice? Chcete získat informace o svých důchodových nárocích v obou státech? Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pořádá ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou poradenský den k důchodům. Odborníci z obou institucí poradí ve středu 22. listopadu 2017 na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Zlíně.

Cílem tohoto česko-slovenského poradenského dne je poskytnout osobní konzultaci lidem, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky. Na jednom místě se tak od kvalifikovaných odborníků z obou institucí dozvědí, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují apod.

Místo a čas, kdy se poradenský den koná:
 okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, třída Tomáše Bati 3792, Zlín
 středa 22. 11. 2017, od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin
Na konzultaci je nutné se předem objednat:
 na telefonním čísle + 420 577 041 260 nebo
 na e-mailové adrese pavlina.krumalova@cssz.cz

Poradenství bude poskytováno jako vždy bezplatně. Lidé, kteří přijdou na konzultaci, by si neměli zapomenout občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty.

O poradenské dny k „česko-slovenským“ důchodům je tradičně velký zájem. Jsou pořádány 2x ročně již od roku 2014, uskuteční se již poosmé. Konají se střídavě na území Slovenska a České republiky. Jejich smyslem je zprostředkovat občanům, kteří pracovali či pracují v těchto státech, potřebné informace z oblasti důchodového pojištění.

Ve spolupráci s dalšími zahraničními partnery pořádá ČSSZ také česko-německé a česko-rakouské poradenské dny.