Soutěž „Obec přátelská seniorům 2017“ byla vyhlášena poprvé a to ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace.

Soutěže se mohla zúčastnit a získat tak titul „Obec přátelská seniorům 2017“ všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Své síly poměřily v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel. Vítězným obcím/městům budou poskytnuty dotace na jejich projekty.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace:
Příjemce dotace (vítězná obec/město) je povinen do 14 dní vyplnit formulář Specifikace dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2017 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.

Ze zaslaných přihlášek porota ohodnotila a zvolila tyto obce a města

TZ MPSV a redakce