Sleva 75 procent na jízdné ve vlacích a autobusech se od 1. září 2018 týká žáků a studentů od 6 do 26 let a lidí od 65 let. Sleva platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. Ve vlacích platí sleva pouze ve 2. třídě.

Jak slevu získat
Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou při nároku na slevu prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií, jménem a datem narození (případně též žákovský průkaz nebo studentský průkaz ISIC). Cestující od 18 let budou předkládat platný žákovský nebo studentský průkaz nebo platný průkaz ISIC. U cestujících do patnácti nebude třeba nárok na slevu prokazovat. Na to, zda dopravci prodávají správné jízdenky a zda dostatečně kontrolují doklady nutné ke slevě, se zaměří kontroly, které už má ministerstvo dopravy naplánované.

Kde sleva platit nebude?
Sleva nebude platit při cestě do zahraniční, platná bude pouze do poslední stanice nebo zastávky před státní hranicí. V městské hromadné dopravě uvnitř města a ve spojích, které dopravce vyloučí ze slevy. Současně ale s novým slevovým systémem končí i seniorské In Karty, automatickou 75% slevu, tak jako u jednorázové jízdenky, senior nedostane.


Čtěte také

Čeští důchodci starší 62 let vlakem po Slovensku zdarma

Kdy může dopravce vyloučit spoj ze slevy?
Dopravce může vyloučit vybraný spoj ze slevy zejména z důvodů zabránění přetěžování spoje. Může tak učinit výhradně se souhlasem objednatele veřejných služeb (ministerstva dopravy u dálkových vlaků, u regionální dopravy to je kraj, případně obec) a v dopředu oznámených spojích.

Středočeští žáci a senioři mohou po kraji jezdit zadarmo
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady po 75% slevě spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj.

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Základní podmínky proplacení seniorům:

 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk nad 65 let
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy budou proplaceny jízdenky

Jak postupovat?

 • Žáci, studenti a učni zasílají žádosti elektronicky
 • Senioři zasílají žádost elektronicky nebo písemně
 • Formuláře budou k dispozici na internetových stránkách Středočeského kraje a na www.stredoceskejizdne.cz od pondělí 3. září 2018
 • Vyplněný formulář je nutné odeslat do 31 dnů od počáteční platnosti kupónu
 • K vyplněnému formuláři přiložit naskenovaný doklad o zakoupení kupónu
 • Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na bankovní účet uvedený v žádosti
 • Bližší informace budou k dispozici u jednotlivých žádostí do projektu
Autor: redakce
Foto: Ari Lieberman, Seniorclub.cz