Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.

Povinné termíny zdravotních vyšetření

Řidič-senior musí absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku ve svých 65 letech. Další v 68 letech a poté každé dva roky. Praktický lékař vystaví vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Toto potvrzení je povinen řidič-senior musí mít při sobě spolu s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem motorového vozidla při každé jízdě.

Profesionální řidiči skupiny C, C1, D, D1 i ti z této skupiny, kteří řídí tato vozidla jen rekreačně, musí do věku 50 let absolvovat zdravotní prohlídku jednou za dva roky, starší poté každý rok.Lékař musí při prohlídce zohlednit zdravotní rizika.

Při povinné zdravotní prohlídce musí praktický lékař zhodnotit možná rizika vyšetřovaného seniora-řidiče při řízení motorového vozidla. V případě pochybností na příznaky, které nespadají do odbornosti vyšetřujícího lékaře, by měl žadatele poslat na odborné vyšetření očního lékaře, k psychologovi nebo kardiologovi.

Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.

Formuláře Potvrzení o zdravotní způsobilosti můžete stáhnout zde

Formulář Word..
Formulář PDF

.

Bez zdravotní prohlídky hrozí pokuta až 10 tisíc korun

Když senior-řidič starší 65. let není schopen při silniční kontrole předložit lékařské potvrzení, může mu být udělena pokuta až 2 tisíce korun. Pokud však povinnou prohlídku vůbec neabsolvoval, hrozí mu nejen postih ve výši 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Kdyby zavinil dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení k řízení motorových vozidel, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.


Čtěte také

Přehled změn a novinek pro řidiče v roce 2022

Nepřehlédněte

Máte už v mobilu aplikaci Záchranka? Záchranářům přivolá pomoc i když nevíte kde se nacházíte


Zahraniční řidiči

Stanovená povinnost vozit při řízení motorového vozidla lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel se vztahuje na držitele českých řidičských průkazů, a to v souvislosti s povinností podrobit se pravidelné lékařské prohlídce. Tato povinnost je stanovena českým právním předpisem, kterým je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Držitel řidičského průkazu vydaného jiným členským státem Evropské unie již tímto svým dokladem prokazuje, že je odborně i zdravotně způsobilý. Za tyto skutečnosti odpovídá ten členský stát, který řidičský průkaz dané osobě vydal.


Čtěte také

Kdo si musí pořídit e-vinětu, čili elektronickou dálniční známku

Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího

Přihlaste se zdarma do programu pro aktivní řidiče seniory

Motoristy čeká od října 2018 řada změn

Kontroly zraku řidičů budou povinné

Operace šedého zákalu je bezbolestná a je hrazená zdravotní pojišťovnou

Novela bodového systému je přísnější k závažným přestupkům, mírnější k bagatelním