Řidiči-senioři už nemusí chodit na první povinnou zdravotní prohlídku po dovršení šedesátky. Tato povinnost pro neprofesionální řidiče posunula novela silničního zákona, platná od 1. července 2013 z šedesáti na šedesát pět let.

Povinné termíny zdravotních vyšetření
Řidič-senior musí absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku ve svých 65 letech. Další v 68 letech a poté každé dva roky. Praktický lékař vystaví vyšetřenému Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Toto potvrzení je povinen řidič-senior musí mít při sobě spolu s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem motorového vozidla při každé jízdě.

Profesionální řidiči skupiny C, C1, D, D1 i ti z této skupiny, kteří řídí tato vozidla jen rekreačně, musí do věku 50 let absolvovat zdravotní prohlídku jednou za dva roky, starší poté každý rok.

Lékař musí při prohlídce zohlednit zdravotní rizika.
Při povinné zdravotní prohlídce musí praktický lékař zhodnotit možná rizika vyšetřovaného seniora-řidiče při řízení motorového vozidla. V případě pochybností na příznaky, které nespadají do odbornosti vyšetřujícího lékaře, by měl žadatele poslat na odborné vyšetření očního lékaře, k psychologovi nebo kardiologovi.

Na základě vyjádření specialistů může praktický lékař potvrzení o způsobilosti vystavit. V případě možných zdravotních rizik, oznámí příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že zdravotní stav vyšetřovaného může vézt ke sníženým schopnostem řídit motorová vozidla. Konečné rozhodnutí o možných omezeních, či zákazu řízení vydá úřad.

Bez zdravotní prohlídky hrozí pokuta až 10 tisíc korun
Když senior-řidič starší 65. let není schopen při silniční kontrole předložit lékařské potvrzení, může mu být udělena pokuta až 2 tisíce korun. Pokud však povinnou prohlídku vůbec neabsolvoval, hrozí mu nejen postih ve výši 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Kdyby zavinil dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení k řízení motorových vozidel, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.


Čtěte také

Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího

Přihlaste se zdarma do programu pro aktivní řidiče seniory

Kontroly zraku řidičů budou povinné

Motoristy čeká od října 2018 řada změn