PČR žádá pomoc médií s varováním před nebezpečným podvodem za pomoci hlasové zprávy! Pachatelé se představují jako představitelé Finanční správy ČR nebo Ministerstva financí ČR a žádají přístupové údaje do účtu volaných, nebo oslovených e-mailem pro údajné vrácení přeplatku na daních. Na takové zprávy nereagujte a v žádném případě neprozrazujte přístupové údaje, čísla účtú ani hesla! Ani jeden ze zmíněných státních orgánů nikdy nepožaduje přístupová práva k účtům občanů!

varování Policie před sofistikovaným bankovním podvodem
Snímek obrazovky podvodného e-mailu. Autor PČR