S koncem června 2021 vyprší možnost prodloužit platnost technických kontrol (STK) o 10 měsíců. Opatření bylo zavedeno v reakci na omezené možnosti pohybu obyvatel v době lockdownu. Je tedy na čase si zkontrolovat platnost technické kontroly u vašich vozidel.

Platnost technických kontrol byla na základě výše uvedeného opatření prodloužena o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti, a to v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Pokud tedy někdo propadlou technickou kontrolu má, není rozumné využít zbývajících pár týdnů k odkladu a raději ji absolvovat hned. Zároveň by si měli všichni zkontrolovat, zda prodloužení nevyužili již v minulém roce, protože dvakrát platnost technické kontroly prodloužit nelze.


Psali jsme:

Platnost řidičáků a technické kontroly vozidel je prodloužena o 10 měsíců


Rizika dlouhých front a problémů při nehodách

Provozovatelé vozidel kromě front na STK riskují i problémy při dopravních nehodách. Odložení návštěvy technické prohlídky může způsobit potíže v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení nebo havarijního pojištění. U nehod pojišťovny vždy zjišťují, zda mělo vozidlo platnou technickou prohlídku.

V případě havarijního pojištění může výši vyplacené částky ovlivnit to, jak dlouho bylo vozidlo provozováno s propadlou technickou. Ta je totiž jednou ze smluvních podmínek havarijního pojištění.

V případě, že vozidlo bude mít propadlou STK a bude splňovat podmínky pro výjimku dle opatření týkajícího se prodloužení platnosti technických kontrol, měli by policisté pohlížet, jako by ji mělo platnou. Takovému řidiči Policie ČR sice neuloží pokutu za neplatné doklady pro provoz vozidla, viník dopravní nehody je však vždy zodpovědný za způsobenou škodu.

Pokud byl příčinou dopravní nehody technický stav vozidla, tak ani opatření o odkladu platnosti technické kontroly nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu. Poškozené straně bude vyplacena náhrada z povinného ručení tak, jak je to běžné. V případě, že dopravní nehodu způsobí technický stav vozidla, bude pojišťovna následně škodu vymáhat na viníkovi dopravní nehody, jako kdyby neměl platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Pokud by došlo k soudnímu sporu, prokazovalo by se navíc, zda provozovatel o špatném technickém stavu věděl.

Problémy s neplatnou STK čekají i v zahraničí

Problémy mohou řidiče bez platné STK čekat také při cestách do zahraničí. I když opatření platí na území celé Evropské unie, aktivně jej využila pouze Česká republika, Itálie a Malta. Proto, v případě kontroly nebo dokonce dopravní nehody v jiném členském státě se můžete potkat s celou řadou problémů. Cesta k moři do Chorvatska přes Rakousko a Slovinsko se díky nejasným poměrům může značně zkomplikovat. Případné pokuty bude teoreticky možné následně vymáhat zpět, půjde však o velmi zdlouhavý a nákladný proces. Škodu způsobenou vozidlem s neplatnou STK bude muset uhradit řidič vozidla.

„Všem řidičům důrazně doporučuji neodkládat STK a vyhnout se tak problémům doma a zejména při cestách do zahraničí. Výjimka se navíc nevztahuje na motocykly, přípojná vozidla do 3,5 tuny, vozidla přepravující nebezpečný náklad ADR a také traktory a jejich přípojná vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km/h. Očekávám proto, že před letní sezónou budou STK plně obsazeny a na prohlídku bude nutné čekat,“ informuje Pavel Rubeš, jednatel společnosti Testcar, patřící do skupiny Ostra.


Čtěte také

Kdo si musí pořídit e-vinětu, čili elektronickou dálniční známku

Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího

Přihlaste se zdarma do programu pro aktivní řidiče seniory

Motoristy čeká od října 2018 řada změn

Kontroly zraku řidičů budou povinné

Operace šedého zákalu je bezbolestná a je hrazená zdravotní pojišťovnou

Novela bodového systému je přísnější k závažným přestupkům, mírnější k bagatelním