Po úpravě valorizačního mechanismu pro červnové navýšení důchodů přichází MPSV s koncepčním návrhem, který by otázku valorizací řešil dlouhodobě. Úprava počítá například se zavedením dočasného příspěvku namísto mimořádné valorizace. Součástí návrhu je také úprava podmínek v případě předčasných důchodů.

Cílem těchto opatření je především zajištění lepší udržitelnosti penzijního systému. Návrh MPSV zasílá do meziresortního připomínkového řízení.

Klíčové úpravy penzijního systému

Vláda již přistoupila k úpravě červnové valorizace důchodů, díky které průměrný starobní důchodce dostane o 750 korun více a průměrný důchod překročí 20 tisíc korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce, podle jeho slov, zajistit férové penze pro všechny, kteří celý život pracovali.

Ministr Jurečka upozorňuje, že je ale třeba, aby financování důchodů bylo udržitelné. Ekonomický vývoj v posledních dvou letech ukázal, že změny zkrátka musí přijít. Představované změny mají být klíčovými úpravami penzijního systému.Nejzásadnější změnou je nahrazení mimořádné valorizace dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů, který bude součástí důchodu. Nadále zůstává zachována řádná valorizace, ta bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu.

Dočasný příspěvek by se vyplácel při dosažení růstu cen o 5%. Jedna z částí bude fixní, a to ve výši poloviny příspěvku odpovídajícímu průměrnému starobnímu důchodu. Zbývající část bude stanovena na základě úrovně průměrného důchodu.

Pokud by se opakovalo období extrémně vysoké inflace, stále tak zůstane zachována možnost rychlé a citelné kompenzace růstu cen seniorům. Mimořádné valorizace ale nesmějí rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. Na příkladu vývoje v roce 2022 by toto opatření navíc znamenalo úsporu asi 14 miliard korun.

Do budoucna zároveň bude pro výpočet růstu spotřebitelských cen rozhodující jen Index životních nákladů domácností důchodců. Návrh počítá také se snížením podílu růstu reálných mezd ve valorizaci na jednu třetinu. Pokud se nic nezmění, bude schodek rozpočtu narůstat až na 100 miliard ročně pouze na důchodovém systému.

Návrh na omezení předčasných důchodů

Dalším klíčovým návrhem je pak částečné omezení předčasných důchodů. Doba, o kterou bude možné odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, se omezí na 3 roky. Současná úprava umožňuje odchod do starobního důchodu až 5 let před dosažením důchodového věku.

Dojde také ke zvýšení koeficientů krácení na 1,5 %, a to v období od 1. do 720. dne. Zásadní je pak i to, že další podmínkou nároku na předčasný důchod bude získání pojištěné doby 40 let.

Autor: TZ MPSV a redakce
Foto © Ari Lieberman – Seniorclub.cz