Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického úřadu o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od nového roku přesáhne průměrný důchod částku 13 200 korun.

Celkové navýšení pro rok 2019 je 7,3 %, což je výrazně nad limitem 2,7 %, v rámci kterého může vláda svým nařízením valorizaci dodatečně navýšit. Základní výměra důchodů se navýší u všech důchodů stejně, konkrétně o 570 korun na hodnotu 3270 korun. Procentní výměry důchodů, které jsou u jednotlivých příjemců důchodů rozdílné, budou všem příjemcům navýšeny o 3,4 %.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dojde k mimořádnému navýšení základní výměry důchodů a díky tomu bude valorizace od ledna o 300 korun vyšší, než kdyby byla určena jen ze statistických údajů jako každý jiný rok. Průměrný starobní důchod, který byl v polovině roku 12 386 korun, bude navýšen o 900 korun a přesáhne tak 13200 korun. Ministryně také uvedla, že je důležité, aby v období rychlého růstu mezd měli z hospodářského růstu odpovídající užitek i lidé, kteří svojí celoživotní prací budovali naši ekonomiku.

Ke konkrétnímu provedení valorizace důchodů v lednu příštího roku vydá vláda do konce září nařízení, jehož návrh ministerstvo předloží do vlády v nejbližších dnech. Lednová valorizace navýší výdaje na výplatu důchodů o 31,7 miliardy korun na celkových 464,4 miliardy korun.

Nutno dodat, že ani toto navýšení důchodů i zlevněné jízdné pro důchodce nereflektují dostatečně současný celkový růst mezd na pracovním trhu a s ním i průdký nárůst cen potravin, energií a výdajů na bydlení.

Autor: MPSV a redakce