Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu činila průměrná výše starobního důchodu 11 807 Kč a úřad vyplatil celkem přes 3,6 mil. všech druhů důchodů, z toho přes 95 tisíc důchodů náleželo klientům žijícím v zahraničí.

ČSSZ na konci června evidovala cca 2,4 miliony starobních důchodců žijících v ČR, z toho jedné čtvrtině z nich byl v minulosti přiznán na základě jejich žádosti předčasný starobní důchod. Průměrná výše starobního důchodu vypláceného mužům byla o cca 2 300 Kč vyšší – muži pobírali starobní důchod v průměrné výši 13 033 Kč, ženy pak ve výši 10 728 Kč.

Výše uvedené údaje jsou však jen orientační. Rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími důchody jsou nezřídka velmi značné. statistiky neuvádějí počet důchodců, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Tabulka: Vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 30. 6. 2015 2016 2017
Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním důchodem 2 362 155 2 381 012 2 396 032
Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním důchodem 423 981 428 887 425 363
Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) 79 430 75 854 71 370
POČET DŮCHODCŮ v ČR celkem 2 865 566 2 885 753 2 892 765
Počet důchodců s výplatou do ciziny 86 122 89 455 91 899
Starobní důchody 2 362 155 2 381 012 2 396 032
z toho předčasné důchody 575 979 595 777 611 346
Invalidní důchody 423 981 428 887 425 363
Pozůstalostní důchody 697 328 692 667 683 326
POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR celkem 3 483 464 3 502 566 3 504 721
Počet důchodů vyplácených do ciziny 89 331 92 818 95 307
Průměrná výše starobního důchodu v Kč 11 316 11 422 11 807
Muži 12 522 12 625 13 033
Ženy 10 268 10 365 10 728

Zdroj TZ ČSSZ a redakce