Ilustrační foto

Podle vyjádření tiskového odboru Ministerstva práce a sociálních věcí dofinancování sociálních služeb už nic nebrání. Kraje nejpozději v pondělí (29. července) budou mít na účtech potřebnou 1 mld. Kč. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se podle jejího tiskového odboru zasadila o to, aby se celý proces dofinancování maximálně urychlil. Zpráva poukazuje i na to, že mají potřebnou finanční pomoc hejtmani k dispozici o 24 dní dříve, než se původně očekávalo. Zástupci krajů však s vyplacenou částkou nesouhlasí.

To, jak budou peníze mezi jednotlivé sociální služby rozděleny, je plně v kompetenci samotných krajů. Některé už avizovaly, že svolají mimořádná zastupitelstva během prázdnin, jiné rozhodnou o přerozdělení peněz během podzimu. „MPSV v současné chvíli nemůže nijak ovlivnit, kdy kraje mimořádná kola dotačního řízení vyhlásí. To už je plně v gesci hejtmanů,“ Odpověděla na dotaz ministryně Maláčová.

Peníze dostanou i sociální služby s nadregionální a celostátní sociální působností. Oproti původnímu plánu obdrží 90 mil. Kč do konce července 2019. Ze státního rozpočtu tak na sociální služby šlo rekordních 16,78 mld. Kč.

Kraje letos požadovaly 1 mld. Kč ze státního rozpočtu na pokrytí navýšení mezd, platů a zvláštních příplatků za směnnost. Další 900 mil. Kč pak chtěly na dofinancování individuálních projektů. Na ty vyčlenila ministryně práce a sociálních věcí 1,5 mld. Kč z Operačního programu zaměstnanost. Peníze na individuální projekty je možné čerpat už nyní. Ministryně Maláčová slíbila maximální součinnost ze strany resortu i zkrácení lhůt při podávání těchto žádostí tak, aby došlo k co nejrychlejšímu čerpání ještě v roce 2019. Žádost na MPSV podalo zatím 7 krajů.

Ale podle Radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví hl. m. Prahy Milany Johnové, dorazí krajům jen polovina potřebných financí ze dvou potřebných miliard korun a mnohé sociální služby tak zůstanou i nadále v ohrožení. Praha bude požadovat okamžité dofinancování částky a navíc systémovou změnu financování, ke které radní Milena Johnová zřizuje v Praze expertní tým.

„Hrozící kolaps vláda sama vyvolala svými škrty. Poslední vyjádření ministerstva přitom nepřináší žádné opravdové řešení. Naopak se před ním snaží utéct tím, že jen opakuje, kolik peněz jde v současnosti na služby ve srovnání s minulými lety. Už ale zapomíná říct, že sociální služby jsou dlouhodobě a hluboce podfinancovány a kolik by stálo, aby byly zajištěny služby pro všechny, kteří pomoc potřebují,“ uvedla v reakci na zprávu MPSV o odeslání peněz na účty krajů Milena Johnová.

Krize ve financování sociálních služeb podle ní vznikla v zimě, kdy krajům dorazila na letošní rok výrazně nižší částka, než jakou požadovaly, a vláda odmítla propad dofinancovat. V polovině června pak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámily, že chybějící dvě miliardy korun našly a další půl miliardu korun na dotacích ještě přidají. Krajům však podle aktuálního vyjádření MPSV dorazí jen polovina peněz. Zbylá část by měla být podle vlády zafinancovaná z evropských fondů. To ale podle krajů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) není reálné.

„Miliarda z evropských fondů byla krajům slíbená už dávno, nikdy tedy nešlo o žádné nové finance, které by se daly použít na provoz. Z této částky se navíc podle nás, krajských radních i podle kolegů z Asociace poskytovatelů sociálních služeb, do konce roku podaří získat jen minimum, a to ještě za výrazného zvýšení administrativy,“ vysvětlila Milena Johnová.

Kraje budou o financování dále jednat na konci července na mimořádném zasedání Komise rady Asociace krajů ČR pro sociální věci v Teplicích. Radní Milena Johnová chce na zasedání upozornit také na potřebu systémové změny financování sociální práce v obcích. Bude navrhovat vytvoření nového mechanismu, který každému kraji umožní nejen požadovat finance tak, jako je tomu nyní, ale také čerpat prostředky, které vychází z místních skutečných potřeb. Za tím účelem zřizuje radní Milena Johnová expertní tým a bude o změně financování intenzivně jednat s dalšími partnery.

Podle Mileny Johnové jsou opravdové nároky pražských sociálních služeb daleko vyšší než finance distribuované krajům. Zákonem o sociálních službách stát dal krajům povinnosti, na které ale nyní nedává krajům dostatek financí. Praha dlouhodobě hradí vysoké částky z vlastního rozpočtu, v letošním roce to bylo 1,8 miliardy korun. Stávající politika vlády navíc podle radní Mileny Johnové zcela opomíjí nároky na modernizaci a profesionalizaci, stejně jako demografické trendy a na ně vázaný růst potřeb podpory v populaci.