Po rychlém projednání ve Sněmovně prošel návrh MPSV na krizové ošetřovné hladce i Senátem. Rodiče ho díky tomu mohou čerpat už zpětně od začátku listopadu 2021. Nově dosahuje 80 procent denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den, přičemž se vztahuje i na tzv. dohodáře, kteří se účastní nemocenského pojištění. Čerpat ho mohou i další blízcí příbuzní, tedy například prarodiče. Návrh vlády a Senátu podepsal president

Parametry krizového ošetřovného:

● nárok na ošetřovné budou mít rodiče (případně další příbuzní, například prarodiče) při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného,

● výše ošetřovného bude dosahovat 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,

● minimální denní výše ošetřovného je stanovená na 400 Kč při plném úvazku,

● kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud se účastní nemocenského pojištění,

● rodiče nebo i další blízcí příbuzní (např. prarodiče) budou mít možnost se v péči o dítě neomezeně střídat s tím, že se ale nemohou střídat v průběhu stejného dne,

● nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené individuální karantény dítěte.

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

● o nezaopatřené děti (až do 26 let věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

● osoby závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.Školy a další dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nemusí potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření je nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření. Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Návrh podepsal president republiky, navrhované změny platí zpětně od 1.11.2021 do 28. 2. 2022.

Modelový příklad pro krizové ošetřovné:

Petr Novák chodí do první třídy základní školy. Jeho třída je od 11. 1. 2022 do 20. 1. 2022 uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 u většího počtu žáků. 18. 1. 2022 dojde k uzavření celé školy ze stejného důvodu, které trvá až do 31. 1. 2022. Po celou tuto dobu (21 kalendářních dnů) o Petra, který je zdravý, pečuje matka. Matka má nárok na krizové ošetřovné za všech 21 kalendářních dnů ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Bez platnosti krizového ošetřovného by měla matka nárok na dávku pouze za 9 kalendářních dnů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Tiskové oddělení MPSV

.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.
Klikněte pro sdílení na vhodnou ikonku níže