Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně. Uvádí to z výpočty ministerstva práce.

Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. Pokud jde o výplaty důchodů, uplynulé období bylo velmi specifické.

„Hned třikrát jsme letos valorizovali všechny důchody v reakci na aktuální situaci a od ledna počítáme s dalším zvýšením. To přineslo i poměrně neobvyklou situaci, kdy může být výhodné v předstihu požádat o předčasný důchod,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodné již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty.

„Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022,“ zdůraznil ministr Jurečka. Tato situace se může týkat prakticky všech, kdo chtějí jít příští rok do starobního důchodu.Dvě mimořádné a jedna řádná valorizace v roce 2022 zvýšily procentní výměry důchodů o celkem 19,6 %. Naproti tomu tzv. redukční hranice a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které jsou zásadní pro výši nově přiznávaných důchodů v roce 2023, vzrostly pouze o 3,6 %. Rozdíl 16 procentních bodů je výrazně vyšší, než by byla „penalizace“ za odchod do předčasného důchodu. Ta může činit maximálně 6 % z výpočtového základu, což se odráží ve snížení celého důchodu o přibližně 7 až 8 %.


Důchody v příštím roce porostou. Nejvíc si polepší bohatí
Úbytek malých prodejen na vesnicích ohrožuje místní důchodce


„Současně je třeba upozornit, že předčasný odchod do důchodu, byť s představou, že budete dále pracovat, je výsostně individuální rozhodnutí každého člověka, a parametry, které vstupují do výpočtu důchodu, se v čase neustále mění. Je proto nutné před rozhodnutím o podání žádosti o předčasný důchod důkladně zvážit například míru jistoty daného pojištěnce, pokud se jedná o jeho uplatnění na trhu práce v období zbývajícím do dosažení důchodového věku. Důchody se navíc výrazně navyšují i při práci ‚na procenta‘, tj. naopak po nároku na důchod s jeho odloženým přiznáním,“ doplnil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

„Samozřejmě očekáváme výrazně zvýšený počet žádostí o předčasné důchody v závěru tohoto roku, tyto žádosti totiž nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince. Proto připravíme jednoduchý postup, jak všem zájemcům o výpočet výše předčasného důchodu podle pravidel roku 2022 umožnit do 31. 12. 2022 alespoň uplatnit nárok na předčasný důchod, přestože vlastní řízení bude již třeba probíhat v příštím roce,“ dodal Boháček.

Modelový příklad

Pan Jaroslav bude mít nárok na důchod v únoru 2023, v té době bude doba jeho pojištění 46 let. Jeho osobní vyměřovací základ činí 28 tis. Kč. Pokud požádá ještě letos o předčasný důchod, pak jeho penze v roce 2023 dosáhne 19 936 Kč. Jestliže o řádný důchod zažádá až k únoru 2023, pak mu bude vyplácena penze ve výši 18 306 Kč, tedy o 1630 korun méně.

Porovnání výhodnosti předčasného odchodu do důchodu v průběhu roku 2022 s odchodem do řádného důchodu v roce 2023.
 
tabulka výhodnosti žádosti o důchod v roce 2022