Násilí v sociálních službách řeší řada evropských zemí, včetně České republiky. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že téměř 16 % osob starších 60 let je vystaveno projevům násilného chování. Proto 20. dubna 2023 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) uspořádala kulatý stůl na téma Proti násilí v sociálních službách.

Kulatý stůl proběhl pod záštitou PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účastnila se ho celá řada odborníků. Ti se shodli, že je důležité vzdělávat pracovníky v sociálních službách v problematice násilí, které často probíhá ve skrytu. Je popíráno a zlehčováno. APSS ČR proto mimo jiné přichází s návrhem na změnu kvalifikačních kritérií pro pracovníky v sociálních službách.Vzdělávání pracovníků v sociálních službách celoživotě.

V současnosti musí pracovník v sociálních službách po nástupu do služby absolvovat kvalifikační kurz, a to do 18 měsíců v souladu s § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách.

Zkušenosti z praxe však ukazují, že poskytovatelé vysílají na kvalifikační kurz své zaměstnance až 10–15 měsíců po nástupu do zaměstnání. Z toho důvodu chce APSS ČR zpřísnit podmínky a urychlit proces celoživotního vzdělávání.

Třístupňové vzdělávání s akcentem na problematiku násilí

Vzdělávání by probíhalo ve třech stupních, přičemž první úroveň vzdělání by musela být splněna již do 3 měsíců po nástupu do sociální služby (tzv. základní kurz), druhá úroveň do 12 měsíců (tzv. univerzální kurz) a třetí, tzv. specializační kurz, do 18 měsíců po nástupu do sociální služby.


Úhradová vyhláška od ledna umožní zvýšit ceny sociálních služeb
Posudkovým lékařům mají pomáhat odborní zdravotničtí pracovníci


Zároveň by se kvalifikační kurz plnohodnotně věnoval problematice násilí, dosud totiž vzdělávání v této oblasti nebylo prioritou. APSS ČR chce také vytvořit manažerský monitorovací nástroj založený na sebehodnocení a soubor pravidel, jak postupovat při zjištění násilného chování v zařízení.

„Boj proti násilí v sociálních službách nikdy neskončí, protože stále bude určité malé procento potencionálních násilníků, patologických osobností apod. Je však nutné výskyty násilí a zneužívání co nejvíce eliminovat, vytvořit kontrolní mechanismy, zvyšovat kompetence a vzdělávání pracovníků, ale také mít jasně nastavená pravidla a postupy, jak násilí předcházet a jak ho řešit.“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Více informací k návrhu APSS ČR na změnu kvalifikačních kritérií naleznete na webu APSS ČR.

Autorka: Ing. Petra Cibulková