Rychlý úbytek ztrátových prodejen potravin či smíšeného zboží v malých obcích dopadá těžce zejména na populaci důchodců. Ti, na rozdíl od mladší generace, většinou mají jen velmi omezené možnosti dopravy za nákupy do větších měst, kde je počet obchodů dostačující.

Výzkumná agentura Ipsos provedla výzkum, ve kterém se dotazovala, zda lidé v České republice souhlasí s tím, že pro zachování prodeje potravin či smíšeného zboží v malých obcích do 500 obyvatel, by měly být ztrátové prodejny finančně podporované ze strany státu. 66 % souhlasí a pouze 26 % je proti.

Rostoucí platy stavu nepřispívají

Výzkum byl realizován na vzorku 525 obyvatel České republiky ve věku 18-65 let. Proti podpoře prodejen se vyjádřili zejména lidé s vyššími příjmy, naopak nejvíce podporu vyjadřují lidé z menších obcí do 1000 obyvatel a lidé z Čech. Skupina COOP společně s dalšími tradičními tuzemskými obchodníky i v rámci Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) dlouhodobě upozorňuje na špatnou situaci malých prodejen na venkově.

Stále zanedbávaná oblast maloobchodu v kombinaci s rychle rostoucími platy vede k situaci, kdy musejí být pro ztrátovost zavírány malé prodejny v regionech. I když si lidé mohou za vyšší platy dovolit více nakupovat, při zvýšení platů zaměstnanců prodejen se zvyšuje ztrátovost i malých prodejen v regionech, a ty jsou tak po stovkách zavírány.

„Až 1/3 prodejen COOP z celkových 2700 prodejen COOP po celé České republice je ztrátová. Nemůžeme ovšem ztrátové prodejny neustále dotovat z našich prostředků. Největší problém zavření prodejen přinese samotným obcím. Podobná situace je u všech maloobchodníků. Navíc zavřením ztrátových prodejen nám sice klesne celkový obrat, ale paradoxně stoupne zisk. V naší republice tak zůstane tisíce obcí bez obchodu a možnosti zakoupit potraviny,“ říká Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP). Doplácejí na to především mladé rodiny, starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst.Stát musí stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově, i těch obchodních, potřebné, či nikoliv. Pokud totiž prodejny zaniknou, přidají se k vylidňování vesnického prostoru společně s hospodami, poštami, a tím i společenským životem. COOP tak podporuje aktivity AČTO, aby se stát zabýval systematicky obchodní obslužností venkova a zavedl systém podpory obcím, které budou moci podpořit prodejnu na svém území.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP)sdružuje 47 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2.700 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 350.000 m2 a zaměstnávají na 13.500 lidí. V roce 2016 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě přes 27 mld. Kč. Počet členů družstev je cca 130 000.

Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO a COOP DISKONT. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 9 středních odborných škol, manažerský institut, nebo půjčovnu automobilů pod značkou Europcar a mobilního virtuálního operátora COOP Mobil.

Autor: Lukáš Němčík, COOP a redakce