Od prosince 2023 mohou klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)podat svou žádost o důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, a to s využitím své elektronické identifikace.

Součástí služby je informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu a také možnost doložit chybějící dokumenty. Po vyplnění a odeslání žádosti klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Jedná se o další významný krok v digitalizaci celého úřadu.

Návod jak na to vysvětluje toto videoPodání elektronicky je snadné

Služba „Žádost o důchod online“ je velmi propracovaná a přesto uživatelsky přívětivá. Do služby se klienti přihlásí prostřednictvím identity občana. Například: eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, nebo přihlašovacích údajů k datové schránce. Případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

Do žádosti o důchod se automaticky načtou všechny pojistné doby a informace, které ČSSZ eviduje. Poté klient doplní ostatní požadované údaje a případně vloží elektronické originály nebo skeny dokumentů nezbytných pro doložení nároku a výpočet výše důchodu.

Pokud jsou přiložené dokumenty pouze naskenované, může okresní správa v případě pochybnosti o pravosti požádat o jejich převedení autorizovanou konverzí, předložení originálu anebo o úředně ověřenou kopii v listinné podobě.


Někteří důchodci obdrží oznámení o valorizaci penzí pouze elektronicky


Vyplňovat žádost lze i postupně

Rozpracovanou elektronickou žádost lze kdykoliv uložit a dokončit později, například když si klient bude potřebovat něco v klidu promyslet anebo když zjistí, že mu některé dokumenty chybí.

Všechny služby ePortálu ČSSZ jsou dostupné z počítače i z mobilního zařízení či tabletu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Po odeslání žádosti klient elektronicky obdrží potvrzení o jejím přijetí. Následná komunikace s klientem pak probíhá podle jeho volby v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud bude klient potřebovat při vyplňování žádosti odbornou pomoc, součástí žádosti o důchod online bude zcela nová služba „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“, a to s datem a časem podle vlastního výběru. V tento rezervovaný čas se pak klient přihlásí do ePortálu (přes svoje identifikační údaje), kde mu bude poskytnuta online podpora pro dokončení žádosti.

Nezbytnými prostředky k uskutečnění online hovoru budou na straně klienta pouze mikrofon a reproduktor/sluchátka. Tato služba ePortálu ČSSZ byla spuštěna v průběhu prosince 2023.