Klienti, kteří pobírají jediný typ důchodu a tento je převeden bezhotovostně na jejich bankovní účet, obdrží informace o valorizaci pouze elektronicky prostřednictvím zprávy pro příjemce. Tato zpráva se týká částky valorizačního doplatku a přináší informace o navýšení jejich důchodu.

Oznámení o valorizaci zasílaná tradiční poštou obdrží následující skupiny příjemců:

  • Důchodci, kteří pobírají hotovostní důchod prostřednictvím České pošty.
  • Osoby pobírající důchod současně s jiným druhem důchodu nebo speciálním příspěvkem.
  • Příjemci dílčího důchodu.
  • Důchodci s platbou do zahraničí.
  • Sirotčí důchod vyplácený pro více sirotků.
  • Důchodci, jimž je vyplácen důchod na účet zařízení sociálních služeb.
  • Důchodci s exekuční srážkou nebo vyplácením do vězeňského zařízení.
  • Ti, kteří pobírají slovenský dorovnávací příspěvek.
  • Osoby, které dosáhnou věku 85 let v lednu 2024.

Pro majitele datových schránek pro fyzické osoby bude oznámení o valorizaci zasláno jako příloha datové zprávy. Obdržení oznámení buď poštou, nebo prostřednictvím datové schránky, je garantováno nejpozději v den výplaty důchodu.Snížení počtu tištěných valorizačních oznámení o 1,7 milionu kusů přinese úsporu nákladů na materiál, tisk a poštovné ve výši téměř 45 milionů Kč. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) též nabízí možnost dodatečně požádat o tištěnou verzi oznámení o valorizaci.

Jak postupovat, pokud klient s elektronickým oznámením nesouhlasí

Pokud klient neobdrží valorizační oznámení prostřednictvím České pošty, protože pobírá pouze jeden druh důchodu s výplatou na účet, a přesto by ho potřeboval v papírové podobě, ČSSZ nabízí tři možnosti, jak o něj od 2. 1. 2024 požádat:

1. Vyplnit jednoduchý formulář na webových stránkách ČSSZ, kde zadá své rodné číslo.*
2. Kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248, vybrat možnost „valorizační oznámení“ a zadat své rodné číslo.*
3. Osobně navštívit libovolnou okresní správu, kde bude oznámení o valorizaci vytisknuto na počkání.
* V těchto případech bude tištěné valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ.