Česká společnost stárne, demografické změny představují velkou výzvu. Týká se to i veřejného prostoru ve městech a obcích. O variantách vývoje a potřebných opatřeních diskutovali domácí i zahraniční odborníci na konferenci v Černínském paláci v Praze. Akci slavnostně zahájil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která zároveň předala Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace čtyřem významným osobnostem.

„Současná vláda nastartovala systém podpory péče o seniory v mnoha ohledech. V budoucnu bude třeba řešit další otázky týkající se seniorské oblasti, jako například zajištění dostupného bydlení pro seniory či mladé rodiny nebo právě budování bezbariérového a stáří přátelského veřejného prostoru. Chceme podporovat nejen seniory, kteří se bez pomoci dalšího člověka neobejdou, ale i ty aktivní, kteří i vlastní zásluhou prožívají pestrý podzim života,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Budování bezbariérového a stáří přátelského veřejného prostoru je jedním ze strategických cílů, na které se MPSV soustředí a zmiňuje ho i ve svých plánech a dokumentech. Příznivé podmínky ve veřejném prostoru, jež neomezují pohyb seniorů a starších osob, znamenají lepší dostupnosti služeb, podporu mobility a fyzické aktivity seniorů. Pomáhají snadněji zprostředkovat sociální kontaktu a vytvářejí tak možnosti, pro lepší zapojení seniorů do života v obcích, a tím i k celkovému zvyšování kvality jejich života. Diskusní panely na konferenci moderoval například známý architekt Adam Gebrian a konzultantka Pavlína Kvapilová. Debatující odborníci se shodli, že je nutné připravovat se na stárnutí populace a současně pamatovat na to, že osoby nad 50 let jsou velmi rozmanitá a heterogenní skupina lidí, tudíž je nutné přijít s takovými opatřeními, která zahrnou a zohlední jejich specifika. Podle současných prognóz bude v roce 2030 čtvrtina obyvatel České republiky ve věku 65+, v roce 2050 to bude již celá třetina.

Součástí programu konference bylo i slavnostní předání Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, která oceňuje přínos osobností, které se dlouhodobě a významně angažují v oblasti podpory seniorů a mezigenerační spolupráce. Cenu za rok 2017 z rukou ministryně Michaely Marksové převzala Dana Steinová, organizátorka Národního týdne trénování paměti, za zásluhy na celoživotním vzdělávání seniorů v České republice. Dalším oceněným byl František Prášek, místopředseda Svazu důchodců ČR, za propagaci a podporu zdravého životního stylu seniorů formou sportovních a volnočasových aktivit. Třetí převzala cenu Jaroslava Skleničková, jedna ze dvou posledních žijících lidických žen, za předávání historických zkušeností a snahu o mezigenerační solidaritu a komunikaci, kterou propaguje na besedách a ve svých knihách. Zvláštní ocenění si odnesl Jan Lorman, který se svojí manželkou založil v roce 1990 občanské sdružení Život 90, které nabízí a rozvíjí pomoc a služby seniorům a jejich blízkým. Cena mu byla udělena za dlouhodobou osvětu týkající se seniorů a problematiky stárnutí.

Autor: Petr Habáň, MPSV a redakce