Ministerstvo dopravy a Česká obchodní inspekce eviduje zvýšený počet řidičů s dotazy na ceny a stížnosti při prodeji nově platných dálničních známek od března 2024. Na internetu se totiž objevují webové stránky nabízející dálniční známky za cenu vyšší, než stanoví vládní nařízení.

Problematikou prodeje elektronických dálničních známek na jiných než oficiálních místech se zabývá Česká obchodní inspekce z podnětu Ministerstva dopravy. Zaměřuje se především na správnost a úplnost informací o ceně elektronické dálniční známky a s tím spojených služeb.Neautorizovaní prodejci musí předem upozornit na vyšší cenu

Pokud dochází k přeprodeji dálničních známek neautorizovanými osobami, je povinností prodávajícího jednoznačně informovat spotřebitele o ceně elektronické dálniční známky, ceně, kterou si účtuje za poskytnutí služby a o celkové ceně. Kupující musí znát od začátku nejen celkovou částku, ale i hodnotu jednotlivých položek, z které se celková cena skládá.


Čtěte také
Povinné prohlídky řidičů seniorů. Kdy, kde a jak dlouho platí
Bodový systém od roku 2024 zpřísnil závažné přestupky
Kdo si musí pořídit e-vinětu, čili elektronickou dálniční známku
Při prodeji auta se vyvarujte odpovědnosti za provinění kupujícího


„Je plně na uvážení kupujícího, zda si zakoupí elektronickou dálniční známku v oficiálním prodeji za cenu stanovenou v nařízení vlády nebo za cenu vyšší u jiných prodejců. Vždy by však měl být informován o ceně samotné dálniční známky, ceně služby a podmínkách, za kterých je mu elektronická dálniční známka včetně služby nabízena,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek.

Pevné ceny stanovuje nařízení vlády, podle kterého stojí roční známka 1 500 Kč, třicetidenní 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Od 1. března se výše ročního poplatku za využití dálnic změní na 2 300 Kč, třicetidenní bude za 430 Kč, desetidenní za 270 Kč a jednodenní za 200 Kč. Všechny aktuální druhy dálničních známek je možné zakoupit s třicetidenním předstihem na www.edalnice.cz.