Jedním z klíčových bodů navrhované rozsáhlé důchodové reformy je zmírnění podmínek pro přiznání důchodu. Zejména pro budoucí důchodce, kteří nedosáhli požadovaných 35 let důchodového pojištění. Nárok na tzv. odložený důchod by měli získat dříve.

Jedním z klíčových kritérií pro přiznání důchodu je splnění stanovené doby pojištění. Pro jednotlivce, kteří dosáhli důchodového věku po roce 2018, je tato doba stanovena na 35 let, případně 30 let bez zahrnutí náhradních období.Krácení náhradních období

Zahrnutí náhradních období je upraveno přísnými pravidly a v některých případech dochází k jejich částečnému krácení.

Kromě pracovního zaměstnání se do doby důchodového pojištění započítávají i další životní události, jako je péče o dítě, nezaměstnanost nebo vojenská služba. To platí i pro studium a nezaměstnanost. Náhradní období pro získání důchodu.

Při zahrnutí náhradních období je důležité mít na paměti, že některé z nich jsou automaticky zkráceny. Těm,kterým vznikl nárok na starobní důchod od 1. 1. 2019 a později platí, že některé náhradní doby jsou automaticky kráceny na 80 %. To znamená, že například za 100 dnů náhradního období se do doby pojištění započítává pouze 80 dnů.

Zmírnění podmínek pro odložený důchod

Pokud jednotlivci nesplní stanovenou dobu pojištění, mohou požádat o tzv. odložený důchod pět let po dosažení důchodového věku, pokud platili alespoň 15 let pojištění.

Nově by měli mít možnost žádat o odložený důchod již dva roky po dosažení důchodového věku. Podle důvodové zprávy se ukazuje, že současné podmínky jsou příliš přísné zejména v některých konkrétních případech.


Ministerstvo práce odesílá na vládu důchodovou reformu
Souhrn legislativních novinek ovlivňujících důchodce v roce 2024
Úprava valorizací a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody

Zpřísnění pro předčasné důchody

V rámci důchodové reformy vláda plánuje zvýšit povinnou minimální dobu pojištění pro předčasné důchody. Pro získání nároku na předčasný důchod budou muset mít alespoň 40 let pojištění. Pouze ti, kteří budou mít alespoň 45 let pojištění, budou mít nárok na mírnější zkrácení důchodu z důvodu předčasného vyplácení.