Organizace Spiralis ve spolupráci s radnicí Prahy 7 pořádá od září tohoto roku bezplatnou vzdělávací akademii na podporu neformálních pečujících s názvem Pečovat a žít. Sedmá městská část tak rozšiřuje širokou škálu aktivit, jejichž cílem je podpořit osoby, které pečují o své blízké.

„Domácí péče o dlouhodobě nemocné je velice náročná. Snažíme se lidem, kteří se starají o své blízké a umožňují jim tak zůstat co nejdéle doma, v jejich obtížné situaci co nejvíce pomáhat. K dispozici jsou pro ně odborné poradny, služby ergoterapeuta, kompenzační pomůcky k zapůjčení, svépomocná skupina a mnoho dalšího. Od září s organizací Spiralis pořádáme půlroční vzdělávací program, který si klade za cíl přispět k dalšímu zkvalitnění života pečujících a jejich rodin,“ uvedl radní Prahy 7 pro oblast sociální a zdravotní Jakob Hurrle.

Vzdělávací program Pečovat a žít bude probíhat od září 2020 do března 2021. Zahrnuje 9 dní rozvoje a sdílení, psychologickou podporu a konzultace na míru těm, kteří pečují o blízkého rodinného příslušníka se zdravotním postižením či v seniorském věku.

„Už pár let jsme oporou pečujícím v jejich nelehkém životním úkolu. Pomáháme jim najít cestu, jak na pečování nebýt sám. Lázně ducha, tak říkají našim programům úspěšní absolventi. Za půl roku se naučí otevřeně sdílet své starosti a zkušenosti, troufnou si včas říct o pomoc, a co je důležité, také ji přijmout! To se týká komunikace jak se sousedy, přáteli a stejně tak s institucemi. Navazují spolupráci s expertními neziskovými organizacemi. Někteří založí i vlastní pacientskou organizaci, která hájí práva lidí s postižením. Další si najdou práci na částečný úvazek. Rozhodně všichni naberou sílu do nekončícího maratónu péče,“ říká průvodkyně akademií Spiralis lektorka komunikace Miriam Vránová

Zájemci o zapojení do programu Pečovat žít se mohou registrovat do 21. září 2020 na emailu: ifabry@spiralis.cz nebo tel.: 607 090 003. Veškeré aktivity v rámci programu jsou bezplatné, v době jeho konání navíc účastníci od pořadatele obdrží finanční příspěvek na péči o blízkou osobu. Elektronická přihláška a bližší informace: www.spiralis.cz

Neformální pečující mohou v Praze 7 využít celou řadu dalších služeb. Ve spolupráci s Diakonií ČCE městská část realizuje poradnu či setkávání svépomocné skupiny, jejíž cílem je podpora pečujících mezi sebou navzájem. Pečující se mohou zapojit také do pravidelného online chatu pořádaného ve spolupráci s poradnou Starám se a pracuji. K dispozici mají také možnost využít bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek, získat finanční příspěvek na službu tísňové péče nebo si domluvit návštěvu ergoterapeuta, který posoudí domácí prostředí a navrhne vhodné úpravy. V přízemí Polikliniky Prahy 7, Františka Křížka 683/22, se zároveň připravuje stálá výstava kompenzačních pomůcek.

Autor: Martin Vokuš