Přivolat pomoc může aplikace Záchranka i seniorům v nouzi, kteří kvůli šoku, nebo z jiného důvodu, nejsou schopni vysvětlit kdo jsou a kde se nacházejí. Jedinečnost aplikace spočívá v tom, že na rozdíl od běžného tísňového volání, umí ukázat záchranářům přesné místo volajícího. Demonstruje to příklad neslyšícího a němého pacienta, který v nouzi kontaktoval pomocí této aplikace operační středisko Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Královehradeckého kraje.

Operační středisko ZZS Královehradeckého kraje přijalo hlášení nouze na linku 155, které bylo uskutečněno pomocí mobilní aplikace Záchranka. V průběhu hovoru se však nikdo neozýval a v prvních vteřinách se zdálo, že jde o chybné volání nebo žert. Po krátké chvíli však operátorka v telefonu zaslechla naříkání a sténání. Okamžitě proto hovor vyhodnotila jako tísňové volání o pomoc a díky lokalizaci prostřednictvím mobilní aplikace a dalším zde uvedeným informacím (příjmení, onemocnění) na pomoc vyslala posádku zdravotnické záchranné služby.

Záchranáři na místě nalezli muže, trpícího náhlými silnými bolestmi břicha. Pacient byl dlouhodobě postižen poruchou řeči a sluchu a nemohl tedy v průběhu tísňového hovoru mluvit, ani reagovat na pokyny operátorky zdravotnického operačního střediska. Po nezbytném ošetření a poskytnutí neodkladné péče na místě, byl nemocný transportován k další léčbě do zdravotnického zařízení.

Aplikace Záchranka je přímo propojena s národní tísňovou linkou 155. Touto cestou tak okamžitě a bez prodlevy pomohla nemocnému s přivoláním odborné pomoci.

☀ Bezplatnou aplikaci ZÁCHRANKA můžete stáhnout zde

Čtěte také:

Autor: Ivo Novák, Tiskový mluvčí ZZS Královehradeckého kraje