Celý svět dnes netrpělivě čeká na vakcínu, která pomůže vyřešit globální problém s pandemií nemoci Covid-19. Odborníci věří, že očkování ochrání lidský organismus před nákazou a fatálními následky a zároveň zamezí dalšímu šíření nového typu koronaviru. Proto jej odborníci považují za nejlepší dlouhodobé řešení. V tomto kontextu je s podivem, že proti jinému viru – chřipkovému, jemuž v každé sezóně podlehne několik set tisíc lidí na celém světě, se preventivně chrání jen zlomek populace. Přitom vakcína je již dlouhá léta běžně dostupná.

Přestože je Covid-19 hlavním tématem posledních týdnů, lidstvo i nadále ohrožují další nebezpečné nemoci. Jednou z nich je chřipka, s níž je Covid-19 často srovnáván. Důvodů je hned několik. V obou případech se jedná o nakažlivou virovou infekci, která se přenáší nejčastěji kapénkami. Ty nemocní šíří do okolí při dýchání, kašlání, kýchání či smrkání. Jak virem chřipky, tak novým typem koronaviru se lze nakazit i dotykem s kontaminovanými předměty, na jejichž povrchu dokážou virové částice přežít i několik dní. Platí také, že nakažení mohou být infekční i v době, kdy sami nepociťují žádné příznaky.

„Chřipka, podobně jako koronavirus, nejvíce ohrožuje seniory a pacienty z rizikových skupin, kteří trpí jiným chronickým onemocněním. Kromě nich ale každoročně onemocní chřipkou také 20–30 % dětí a výjimkou bohužel nejsou ani úmrtí v této věkové skupině,“ říká MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Při aktuální situaci je nutné uvědomit si, že chřipka se významně podílí na vytížení stejných zdravotnických zařízení, jaká se ocitají pod náporem pacientů s Covid-19 – od infekčních oddělení přes jednotky intenzivní péče až po lůžka s plicní ventilací. A jak se opakovaně v minulosti stalo, samotný virus chřipky je rovněž příčinou pandemie.

Nové složení vakcíny proti chřipce
Zatímco vědci na celém světě intenzivně pracují na nové vakcíně proti koronaviru, Světová zdravotnická organizace na konci února vydala aktuální doporučení týkající se složení očkovací látky účinné proti 4 typům chřipkových virů, jejichž cirkulace v populaci se očekává v příští sezoně.4 Toto doporučení vydává WHO každoročně.8 Cílem je stejně jako každý rok i letos včas připravit účinnou vakcínu, jež má ochránit nejen rizikové pacienty nebo ty, kteří o ně pečují či jsou s nimi v kontaktu, ale i všechny ostatní, kteří se chtějí před chřipkou chránit.

Protože další vývoj situace kolem Covid-19 je stále nejasný, je potřeba kapacity zdravotnických zařízení držet připravené pro pacienty nakažené tímto virem. Dostatečná proočkovanost proti chřipce je nepochybně jedním z účinných způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. „Očkování proti chřipce vede ve všech věkových skupinách k výraznému snížení počtu onemocnění, hospitalizací, komplikací i úmrtí především u rizikových skupin. V současnosti jde tedy o nejlepší a nejúčinnější prostředek v prevenci přenosu a výskytu chřipky a jejích častých komplikací,“ dodává MUDr. Jan Kynčl.

Autorka: Kateřina Jíchová