Společnost ENWOX ENERGY s.r.o. oznámila operátorovi trhu zkrácení dodávky u 5 403 odběrných míst k 14. srpnu 2017 a u dalších 213 odběrných míst k 15. srpnu 2017. Podle informací dostupných Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) už byli někteří zákazníci automaticky převedeni pod nového dodavatele energií. Ti, kteří převedeni nebyli, si musí zajistit dodávku energií od jiných společností sami a dokončit převod do 10 pracovních dnů.

Zástupci společnosti ENWOX ENERGY s.r.o. v komunikaci s některými zákazníky mylně uvádí, že pokud nevyužijí jejich konkrétní nabídku k převodu, hrozí jim nucený přechod pod dodavatele poslední instance (DPI). Vzhledem k nestandardnímu způsobu ukončení, resp. zkrácení dodávek, který společnost ENWOX ENERGY s.r.o. zvolila, však institut DPI nelze využít. Dosavadní zákazníci této společnosti, kteří včas sami nezmění dodavatele, se tak mohou ocitnout v režimu neoprávněného, hovorově řečeno černého odběru.

Jelikož společnost ENWOX ENERGY s.r.o. o převodu svých zákazníků k jiným dodavatelům ERÚ neinformovala, vstoupil ERÚ sám do jednání s distribučními společnostmi a požádal je o maximální možnou součinnost při řešení nastalé situace tak, aby byly minimalizovány škody hrozící zákazníkům. ERÚ apeluje na zákazníky společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., aby v této věci neotáleli a zajistili si dodávky energií od jiných dodavatelů co nejdříve.

Tisková zpráva ERÚ a redakce