Možnost aktivního přístupu k naplnění života i ve zralém věku nabízí zájemcům Univerzita třetího věku Univerzity Palackého v Olomouci (U3V). Protože každým rokem přibývá lidí, kteří vzdělávání považují za celoživotní cestu, rozšiřuje se i nabídka programů a kurzů.

V akademickém roce 2023/2024 bude na výběr již ze tří desítek témat z oblasti zdravého životního stylu, historie, umění, práva či přírodních věd. Nechybí ani vyhledávané jazykové kurzy.Do aktivit U3V se zapojuje všech osm fakult Univerzity Palackého

.
„Na výuce se bude podílet více než 30 garantů a dalších 50 lektorů jak z akademické sféry, tak různých odborníků z praxe“. Informuje Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP.

Vedoucí Čermáková upřesňuje: „Mimo jiné máme velmi dobrou spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc. Naše nabídka je v novém akademickém roce opět širší. Nabízíme hned deset nových kurzů, například Cesty do říše zvuků, Příroda jako zdroj inspirace a poznání nebo Zdravá ústa znamenají spokojený úsměv,“


Nepřehlédněte

Volné jazykové kurzy zdarma pro pražské seniory od 65 let
Seznam Univerzit třetího věku


Široká nabídka témat

Univerzita třetího věku je zajímavou příležitostí nejen pro ty, které zajímá například historie regionu, dějiny zdejšího výtvarného umění nebo příroda. „Velká část nabídky má vedle vzdělávacího i velmi praktický význam. Doba se velmi zrychluje, přibývá informací, mění se technika i technologie. Proto nabízíme například kurz digitální fotografie, praktického průvodce světem internetu nebo kurz ochrany práv jednotlivce,“ vypočítává Klára Tesaříková Čermáková.

U3V se zároveň snaží, aby lidé ani v pozdějším věku nezapomínali na starost o svou kondici, a to jak psychickou, tak fyzickou. Sportovně ladění zájemci mohou proniknout do tajů lukostřelby nebo se naučit základy taj-či, příležitost mají i ti, kdo chtějí procvičovat mozek.

Je důležité, aby si veřejnost uvědomila, že v každém období života je možné se naučit, jak o sebe pečovat. Proto je jednou z novinek vzdělávací pobytový kurz se zaměřením na psychickou odolnost a schopnost regenerace. Kurz se uskuteční v polovině září a je zaměřen prakticky na vzdělávací aktivity z oblasti psychologie, historická a umělecká témata a fyzické jógové cvičení. Součástí je také edukace v dějinách zámku ve Velkých Losinách a v historii papíren.

Zájemci o zapojení se do U3V mají na výběr jak z témat, tak i z různých vzdělávacích forem a míst. Záleží jen na jejich chuti a časových možnostech. Mohou volit například mezi dvouletými specializovanými běhy, jednoletými či krátkými jednosemestrálními programy.

Ochuzení přitom nejsou ani lidé žijící mimo Olomouc. U3V Univerzity Palackého své pobočky má i v dalších městech na Moravě – ve Valašském Meziříčí, Uherském Hradišti a Šternberku.

Všechny informace najdou zájemci na webu u3v.upol.cz. Komunikace s posluchači i zájemci o studium probíhá osobně v kanceláři U3V (budova FF, Křížkovského 10), telefonicky (585 633 408) a e-mailem (u3v@upol.cz). Přihlášky pro akademický rok 2023/2024 se přijímají do konce září 2023 nebo do začátku vybraných programů.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Komínková | metodik vzdělávání na Univerzitě třetího věku
oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Rektorát Univerzity Palackého
E-mail: lucie.kominkova@upol.cz | Mobil: 773 652 777
www.czv.upol.cz