Jen málokoho dnes ještě překvapí, že spoření na důchod prostřednictvím penzijních fondů se státním příspěvkem, má svoje omezení a že nevýhody převažují nad výhodami. Existují však alternativní metody zabezpečení na důchod, které by mohly být pro některé lidi vhodnější.

Hlavní nevýhody spoření na důchod se státním příspěvkem:

Nízké výnosy: Spoření na důchod prostřednictvím státního příspěvku může nabízet nižší výnosy než jiné investiční možnosti a to způsobuje nedostatečné úspory na důchod.

Inflační riziko: Státní příspěvek na spoření na důchod často nedokáže adekvátně zohlednit inflaci, což vede k poklesu reálné hodnoty úspor v průběhu času.

Nemalé poplatky za vedení účtu: Penzijní společnosti a investiční fondy účtují poplatky za správu účtů spojených s důchodovým spořením, což snižuje celkový výnos z investic.

Omezená flexibilita: Spoření na důchod se státním příspěvkem podléhá určitým omezením a pravidlům, což může omezit flexibilitu při řízení vlastních peněz a investic.

Riziko politických změn: Státní podpora důchodového spoření může být citlivá na politické změny a reformy, což může mít dopad na výši příspěvků a podmínek spoření na důchod.

Tyto faktory by měly být brány v úvahu při rozhodování o tom, zda spoření na důchod se státním příspěvkem je pro konkrétního jednotlivce nejlepší možností pro zabezpečení důchodu.Jak se finančně zabezpečit na důchod

Existuje několik alternativ k výše popsanému ne příliš výnosnému způsobu zabezpečení na stáří svěřením časti peněz ke zhodnocení peněžním ústavům a bankám. A to z důvodů relativně nízkých úroků, které mnohdy nepokrývají všudypřítomnou inflaci. Některé z níže uvedených jsou bezpečnější, jiné rizikovější.

Investice do nemovitostí:
Z těch bezpečnějších můžeme jmenovat zejména investování do nemovitostí. Tato forma uložení peněz na důchod může být jednou z možností diverzifikace portfolia a zabezpečení pravidelných příjmů z pronájmů nebo prodejů nemovitostí.

Investování do nemovitostí je zajímavou alternativou k tradičnímu spoření na důchod. Jedná se o dlouhodobou investici, která může nabídnout pravidelný příjem z pronájmů nebo výnos z prodeje nemovitostí v budoucnosti.

Rizika:
Volatilita trhu: Hodnota nemovitostí může kolísat v závislosti na aktuální situaci na trhu nemovitostí, což může záporně ovlivnit celkový výnos z investice.

Prázdné nemovitosti Při střídání nájemníků a vyhledání nových, mohou znamenat ztrátu příjmu z pronájmů, což může negativně ovlivnit finanční stabilitu. Pro klidné spaní, se nabízí možnost svěření nemovitosti do správy firem, které zajistí pravidelný příjem z nájmu po dobu trvání smlouvy za fixní procenta. Současně si účtuji 15-17%

Nicméně nemovitosti vyžadují pravidelnou údržbu a opravy, což může zvýšit náklady spojené s investicí.


Údaje pro budoucí důchod si může zkontrolovat kdokoliv
Návrh vlády ohledně plánovaných úprav odloženého důchodu


Investice do akcií a dluhopisů:
Investice do akcií a dluhopisů může nabídnout vyšší výnosy než tradiční spoření na důchod. Důležité je však provést důkladný průzkum možností. Zejména se zdržet investování s finančními poradci a firmami, které nabízejí nezvykle vysoké zhodnocení, na trhu působí nezvykle krátkou dobu a mají špatnou reputaci.

Akcie představují podíl v podniku, zatímco dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které slibují pravidelné platby úroků.

Pokud zvolíme investovat do diverzifikovaného portfolia akcií které minimalizuje riziko u některého z bankovních ústavů, je důležité prověřit jejich podmínky a smlouvy. Zejména podíl banky na výnosech, době trvání smlouvy i možnosti sankcí za předčasné ukončení závazku.

Rizika:
Hodnota akcií a dluhopisů může kolísat v závislosti na stavu ekonomiky a finančních trhů, což může vést k ztrátám.

Specifická rizika společností: Investice do jednotlivých akcií může být spojena s rizikem neúspěchu nebo problémů konkrétních společností.

Ztráta hodnoty: V případě některých dluhopisů může dojít k ztrátě hodnoty v důsledku změn v úrokových sazbách nebo platební neschopnosti emitenta. Státní dluhopisy však bývají proti těmto rizikům lépe zabezpečené, avšak poskytují nižší výnos.

Soukromé podnikání:
Zahájení vlastního podnikání nebo práce na volné noze může být pro některé lidi atraktivní možností, jak si zajistit příjem i po dosažení důchodového věku.

Rizika:
Podnikatelská nejistota: Podnikání je spojeno s rizikem neúspěchu a nejistoty trhu, což může mít dopad na příjem z podnikání.
Finanční riziko: Spuštění vlastního podnikání vyžaduje obvykle určitou finanční investici a může být spojeno s rizikem finančních ztrát.

Odkládání finančních prostředků na zabezpečení důchodu:
Lidé si také vytvářejí své vlastní spoření na důchod pomocí investování do rozličných finančních produktů, jako jsou indexové fondy, penzijní připojištění nebo soukromé penzijní plány.

Příprava na stárnutí:
Kromě finanční přípravy je důležité také zvážit opatření ke zlepšení celkové kvality života v důchodovém věku, jako je udržování dobrého zdraví, aktivního životního stylu a sociálních vazeb.

Každá z výše uvedených možností zajištění na stáří má své vlastní výhody a nevýhody. Proto je důležité pečlivě zvážit své možnosti a přizpůsobit je svým individuálním potřebám a cílům pro zabezpečení důstojného stáří.

Ráda se seznámím s názory čtenářů na důležité dané téma. Napište mi prosím co Vám v článku chybí a jak jste zabezpečení důstojného stáří řešili Vy.

Vaše náměty mi můžete zasílat
e-mailem na tuto adresu:

Vaše

 
 
 
Jana Kunová   

.