Foto: Seniorclub.cz

Růst cen emisních povolenek, paliv, vyšší sazba daně za teplo, ale také mírné zimy, to všechno jsou faktory, které ženou ceny tepla nahoru. Nejsme však výjimkou, stejný systém zásobování teplem a teplou vodou mají i naši sousedé v Německu. S jedním podstatným rozdílem – za 1 GJ tepla zaplatí v průměru o 100 Kč méně a míra odpojování od centrálního zásobování teplem (CZT) je výrazně nižší.

Většina tepláren, které zásobují nejen koncové spotřebitele, ale také bytové domy, nemocnice nebo například školky, každoročně zdražuje a jinak tomu nemá být ani v následujícím roce. Topná sezona sotva začala a opět se hovoří o zvyšování cen. V důsledku toho volí řada odběratelů raději lokální vytápění, tedy pořízení vlastního kotle, mnohdy bez ohledu na dodatečné náklady s tím spojené. Teplárny ale pak díky odlivu zákazníků zdražují ještě více.

Jak je ale možné, že v Německu, kde cenu tepla ovlivňují stejné faktory, je 1 GJ v průměru o 100 Kč levnější? Kvůli absenci přísnější regulace a jejího efektivního vynucování, totiž české teplárny cenu tepla mnohdy nadhodnocují. „Vytápění pomocí Centrálního zásobování teplem by mělo být pro koncové zákazníky výhodnější, tak jak tomu je například v Německu“, řekl Jan Eisenreich ze Sdružení českých, moravských a slezských SVJ (ČMSSVJ).

Z uvedeného grafu srovnání cen tepla je patrné, že zatímco v Německu stojí 1 GJ bez DPH okolo 455 korun, v České republice se ceny běžně pohybují okolo 620 korun a výše. V současné době průměr dosahuje ceny 606,9 korun za 1 GJ. Ročně tak Češi za teplo utratí okolo 12 500 Kč.

Srovnáme-li navíc aktuální výši průměrné mzdy, která v Česku činí 34 105 Kč, zatímco v Německu se pohybuje okolo 4 840 EUR, což je v přepočtu něco přes 123 000 Kč, dostáváme se k nemilému zjištění, že zatímco Čech za teplo utratí až 4 % čisté roční mzdy, náklady našich německých sousedů jsou nesrovnatelně menší.

Rozdíly v úrovni zisků a nákladů mezi teplárnami v Česku a Německu jsou ale ještě markantnější. Jako model posloužilo srovnání úrovně nákladů Teplárny Tábor a teplárny Städtische Werke Energie und Wärme GmbH Kassel v německém Hesensku.

Zisk české teplárny činí v průměru 32 %, což je dvojnásobek zisku teplárny německé. A velmi obdobně jsou na tom také ostatní české a německé teplárenské společnosti. Všimněme si, že vstupní náklady, tj. spotřeba materiálu a energie, je takřka totožná. Jak je tedy možné, že Němci s mnohonásobně vyššími platy přispívají teplárnám jen polovinu toho, než Češi s platy výrazně nižšími?

Zatímto německé teplárny dlouhodobě investují do modernizace a rozvoje, české teplárny jsou, ve srovnání s nimi, zastaralé a na místo technologického rozvoje utrácejí za jedoúčelový marketing s cílem získat co nejvíce odběratelů, s co nejmenšími náklady a, samozřejmě, za co nejvyšší ceny…

Autorka: Erika Daňková