Výsledky kontrol provedených Českou obchodní ispekcí (ČOI)v roce 2017 potvrdily, že klasické předváděcí akce jsou na ústupu. K porušení zákona došlo u 29 % všech kontrolovaných předváděcích akcí v loňském roce. Oproti roku 2016 je to výrazné zlepšení, tehdy totiž zjistila inspekce porušení zákona u 76 % předváděcích akcí.

Nekalé a agresivní praktiky šmejdů se však přesouvají do internetového obchodování nebo nabídek po telefonu. „Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že Česká obchodní inspekce zaznamenala v minulém roce pokles pořádání klasických předváděcích akcí. Přestože došlo k výraznému omezení konání těchto akcí, budou kontroly pokračovat i v roce 2018, jelikož obětmi jsou převážně senioři,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2017 celkem 107 kontrol. Vedle odhalování nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, věnovali inspektoři pozornost plnění oznamovací povinnosti, dodržování zákazu přijetí plnění odpovídajícímu kupní ceně výrobku nebo služby anebo její části před uplynutím 7 denní lhůty od uzavření smlouvy. Z celkového počtu provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 31 kontrolách, tj. 29 %.
To že klesá počet tradičních předváděcích akcí, je patrné i z počtu podání spotřebitelů, kdy v roce 2016 jich bylo České obchodní inspekci zasláno 281, v roce 2017 pouze 51.

Kontroly – předváděcí prodejní akce 2017

Inspektorát
Počet provedených
kontrol
Počet kontrol
se zjištěním
Zjištění
v %
Středočeský a Hl. město Praha
38
10
26,3%
Jihočeský a Vysočina
11
5
45,5%
Plzeňský a Karlovarský
5
1
20,0%
Ústecký a Liberecký
14
4
28,6%
Královéhradecký a Pardubický
8
2
25,0%
Jihomoravský a Zlínský
8
6
75,0%
Olomoucký a Moravskoslezský
23
13
13,0%
Celkem
107
31
29,0%

Zdroj: ČOI

Zjištěná porušení právních předpisů

Nejčastěji docházelo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

● ve 25 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností v souvislosti s konáním akce (§ 20)

● ve 12 případech pozvání organizátorů neobsahovala časový harmonogram akce, identifikaci nabízených či propagovaných výrobků a jejich cenu, tj. cenu bez zohlednění případných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem na organizované akci, také byly zjištěny i případy, kdy nebylo uvedeno ani jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která akci pořádala (§ 20a)

● v 7 případech bylo zjištěno, že prodávající, kteří v rámci organizované akce prodávali výrobky nebo poskytovali služby, požadovali nebo přijímali od spotřebitelů plnění odpovídající kupní ceně výrobků nebo služeb nabízených během konání akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy, takové jednání zákon již od prosince roku 2015 zakazuje (§ 20b)

● v 8 případech bylo použita některá z forem nekalých obchodních praktik, kdy například účastníci neobdrželi občerstvení ani „hodnotný dárek“, i přesto, že obojí bylo prodávajícím přislíbeno na pozvánkách na akci, v některých případech spotřebitelé sice dárky obdrželi, ale v nižší částce, než byly přislíbeny (§ 4)

Autor: Česká obchodní inspekce a redakce