Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo 18. listopadu 2018 pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) návrh opatření, která pomohou vyřešit hrozící personální krizi v lékařské posudkové službě (LPS). Ta by bez těchto kroků od 1. ledna 2019 přišla o zhruba stovku lékařů, což by ohrozilo fungování celé služby, tedy i nároky pojištěnců a osob se zdravotním postižením. Poslanci dnes návrh podpořili ve 3. čtení.

Díky schválené novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení dojde ke dvěma hlavním změnám. První spočívá ve vynětí lékařů působících v LPS ze státní služby a jejich převod do režimu zákoníku práce.  Což neovlivní jejich posudkovou činnost, odstraní věkové omezení a umožní pružnější sjednávání pracovněprávních vztahů. Druhou hlavní změnou je zapojení smluvních lékařů. To dodá celému procesu posuzování větší flexibilitu, jelikož tito lékaři budou moci pracovat na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů, což se nepříznivě odráží i na situaci u lékařské posudkové služby MPSV. Té již dnes chybí přibližně 80 úvazků. Situaci komplikuje stanovení věkové hranice pro lékaře v zákoně o státní službě na 70 let. Ke konci roku navíc končí lékařům posudkové služby výjimka z této hranice, která se týká zhruba stovky z nich. Tyto problémy vyřeší dnes schválená novela zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.