Zatímco českými médii v posledních týdnech hýbou zprávy o šíření nového koronaviru, na probíhající chřipkovou epidemii, která už má 50 obětí, jako by se skoro zapomnělo. Výskyt chřipky přitom dosáhl svého vrcholu v polovině února. S vážným průběhem onemocnění bylo letos na jednotkách intenzivní péče hospitalizováno již 250 pacientů a každý pátý v důsledku chřipky a jejích komplikací zemřel.

Chřipka je nebezpečná virová infekce, která je schopná postihnout všechny orgány v lidském těle, nejen dýchací ústrojí, jak se mnozí mylně domnívají. To bývá často jen vstupní branou, přičemž k přenosu dochází nejčastěji kapénkami. Ty šíří infikované osoby při kýchání, smrkání a kašlání nebo prostřednictvím kontaminovaných rukou a předmětů. Chřipka může zejména u starších a oslabených osob vyvolat řadu dalších komplikací, mimo jiné i vážný zápal plic, který někdy končí i smrtí.

Chřipková epidemie v ČR
Chřipková epidemie nastává, pokud počet nemocných dosáhne hranice 1600–1800 případů na 100 tisíc obyvatel. V posledních epidemie přichází koncem ledna až začátkem února a vrcholí přibližně v jeho polovině.

MUDr. Jan Kynčl, PhD.

Chřipková epidemie obvykle trvá 8 až 10 týdnů, typicky se u nás objevuje v období od pozdního podzimu do časného jara.8 „Podle poslední studie nizozemských expertů se v zemích evropského regionu vrchol epidemie chřipky postupně posouvá do pozdějšího zimního období. Od roku 1996 se u nás posunul v průměru o 27 dní. V předešlé chřipkové sezóně tak bylo nejvíce nemocných v šestém kalendářním týdnu, tedy v polovině února“, říká MUDr. Jan Kynčl, PhD. ze Státního zdravotního ústavu. Stejně tomu bylo i v letošní stále probíhající chřipkové sezóně. S těmito novými poznatky úzce souvisí také vhodné načasování očkování proti chřipkovým virům.

Očkování a jeho vhodné načasování
Očkování proti chřipce dnes představuje nejúčinnější možnost prevence. Ve všech věkových skupinách vede k výraznému snížení počtu onemocnění, hospitalizací i úmrtí ve skupině rizikových osob.7a Na základě výskytu původců epidemie chřipky z předchozího roku vybírá Světová zdravotnická organizace kmeny pro přípravu vakcíny pro daný rok. Z tohoto důvodu je vhodné očkování každý rok opakovat.6,7b Vakcína začíná účinkovat již po 14 dnech od jejího podání.

Jeden z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít při vakcinaci proti chřipce v úvahu, je její správné načasování, aby se dosáhla maximální úroveň ochrany populace. „Existuje řada důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity.Rychlejší pokles protilátek lze očekávat zvláště u seniorů, kteří zároveň patří mezi pacienty s nejvyšším rizikem komplikací. Vhodné je nechat se tedy očkovat do 4 měsíců před vrcholem aktivity chřipkových virů,“ upozorňuje MUDr. Jan Kynčl, PhD.

Optimální termín pro každoroční očkování
Z toho vyplývá, že optimální termín pro každoroční očkování proti chřipce je od poloviny října do konce prosince. Pokud je to potřeba, očkovat lze ale i později, dokonce i v době probíhající epidemie. Jen je třeba počítat s tím, že imunita nastupuje až po cca 14 dnech po vakcinaci. Očkování zajišťují běžně praktičtí lékaři a očkovací centra. Osoby z rizikových skupin, tedy senioři 65+ a chronicky nemocní farmakologicky léčení pacienti všech věkových kategorií, mají v České republice vakcínu zdarma, ostatním na ni mohou přispívat zaměstnavatelé nebo zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.

Autorka: Kateřina Jíchová