Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči mohou být v listopadu vypláceny v jiném termínu. Nyní příjemci nemusí dokládat Úřadu práce ČR (ÚP ČR) pro nárok na výplatu dávek ve 4. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2020. Úřad práce ČR jim automaticky přizná stejnou výši dávek jako pro 3. kvartál letošního roku. Z důvodu změny aplikačního programu ale v některých případech může dojít ke změně obvyklého výplatního termínu. Zákonem stanovenou lhůtu výplaty ÚP ČR dodrží.

V rámci snahy o zajištění ochrany zdraví klientů a zaměstnanců Úřadu práce ČR, došlo v rámci mimořádných opatření ke schválení zjednodušení administrativy u některých nepojistných dávek. V návaznosti na novou právní úpravu je potřeba změnit aplikační program tak, aby ÚP ČR mohl dávky automaticky vyplatit příjemcům. Proto může v některých případech dojít u příjemců příspěvku na bydlení a přídavku na dítě ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůtu výplaty v zákonném termínu ale Úřad práce ČR dodrží a vyplatí dávky ve stejné výši jako v září 2020

Úřad práce ČR ubezpečuje příjemce, kterých se dotkne změna obvyklého výplatního termínu, že o své dávky nepřijdou a ÚP ČR jim je v průběhu listopadu vyplatí.

Pokud by posunutí termínu výplaty mělo negativním způsobem ovlivnit závazky klientů vůči věřitelům (např. při úhradě nájmu), či by mělo zásadní dopad na rozpočet jejich domácností při úhradě základních potřeb, jako je jídlo atd., je nutné, aby se neprodleně obrátili na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, jehož zaměstnanci jsou připraveni pomoci s řešením dané situace.

V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři Call centra ÚP ČR:
● tel. 800 779 900 bezplatná linka,
● e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz.

Autorka: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR