Pády jsou v geriatrii často skloňovaným tématem, protože úrazy v pokročilém věku bývají jednou z častých příčin úmrtí. Vhodnými rehabilitačními programy však lze pády seniorů snížit až o třetinu. V SeneCura SeniorCentru Šanov se protipádovým cvičením aktivně zabývají a vedou specializované workshopy pro klienty domova i školení pro ošetřující personál.

„Víme, že každý pád je pro klienta stresovou situací, která může mít za následek výrazné zhoršení jeho kvality života. Proto pravidelně proškolujeme nejen personál, ale i samotné klienty, a to primárně formou workshopů,“ přibližuje situaci fyzioterapeutka šanovského SeniorCentra SeneCura Bc. Lucie Ficová.

Preventivní rehabilitační program funguje

Po založení preventivního rehabilitačního programu se dle interních statistik počet pádů v domově snížil o 30 %, což je signálem pro to, aby tímto cvičením prošlo maximální množství obyvatel domova. „Našim klientům i jejich rodinám průběžně vysvětlujeme přínosy protipádových cvičení s cílem vzbudit v nich zájem o tuto důležitou, avšak dobrovolnou aktivitu,“ doplňuje Ing. Michal Veleba, ředitel šanovského SeniorCentra.

Klienti zařazení do programu se setkávají pod vedením fyzioterapeuta 3x týdně po dobu 3 měsíců. Každý klient prochází na začátku a na konci programu jednoduchým testováním, které vypovídá o jeho mobilitě – tento výkonnostní test zahrnuje postavení se ze židle, chůzi na 3 metry, otočení, chůzi zpět a posazení. „Z výsledků testování můžeme říct, že více jak 90 % účastníků zařazených do tohoto programu se v mobilitě zlepšilo,“ shrnuje Bc. Lucie Ficová.


Čtěte také:

V senior centrech pomáhají léčit zvířecí přátelé


Také sami klienti vnímají, jak se jejich pohyblivost postupně zlepšuje a zároveň u nich roste pocit soběstačnosti a jistoty: „Na cvičení jsem chodila velmi ráda, moc mě to bavilo. Teď jsem pohyblivější a cítím se při chůzi víc bezpečně,“ uvedla klientka SeniorCentra Šanov Ing. Jindřiška Novotná.

Pomáhají i „Dílničky“

Již přes rok v SeniorCentru Šanov probíhá také pravidelné rehabilitační cvičení zaměřené na prevenci proti pádu zvané „Dílničky“, které klienti s nadšením navštěvují. S klienty probíráme bezpečné chování, jako je prevence pádu, používání vhodné obuvi nebo pomůcek,“ vysvětluje Ing. Michal Veleba. Tento program se zabývá zvýšením pružnosti a svalové síly, zlepšením rovnováhy, koordinace a hybnosti klienta. „Ke cvičení využíváme overbally, posilovací gumy, ale i různé překážky či nácvikové rampy k chůzi,“ dodává Lucie Ficová.*

Autorka: Jana Barčáková
Foto: autorka

* Fotografie byly pořízeny před povinností nosit roušky.