Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že v červnu 2017 pobíralo důchod 468 žen a 55 mužů, kterým bylo sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (93) a v Jihomoravském kraji (78), nejméně v kraji Karlovarském (12).

Počet důchodců s věkem klesá, z celkového počtu 523 sto a víceletých důchodců je nejvyšší podíl stoletých (189), stosedmiletí jsou čtyři.

Nejstarší senior, kterému ČSSZ v červnu vyplatila důchod, žije v Praze. Je to žena ročníku narození 1910. O pouhé čtyři dny mladší důchodkyně žije v Jihomoravském kraji. Nejstarší důchodce – muž se narodil v roce 1912 a žije v Královéhradeckém kraji.

U příležitosti stých narozenin se seniorům zvyšuje důchod o 2 000 Kč měsíčně. Toto zvýšení provádí ČSSZ automaticky, bez žádosti. Rozhodnutí o zvýšení důchodu společně s gratulací ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové předávají stoletým jubilantům osobně zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*)

(údaje k červnu 2017)

Kraj Muži Ženy Celkem
Hl. m. Praha 14 79 93
Středočeský kraj 3 45 48
Jihočeský kraj 1 27 28
Plzeňský kraj 2 18 20
Karlovarský kraj 3 9 12
Ústecký kraj 2 30 32
Liberecký kraj 0 19 19
Královéhradecký kraj 4 26 30
Pardubický kraj 1 26 27
Kraj Vysočina 2 30 32
Jihomoravský kraj 11 67 78
Olomoucký kraj 1 33 34
Zlínský kraj 6 17 23
Moravskoslezský kraj 5 42 47
Česká republika 55 468 523

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů.