PTR Robots, dánská společnost zabývající se návrhem, vývojem a dodávkami robotů pro profesionální služby, představila prvního robota na světě, který dokáže překládat i rehabilitovat pacienty. PTR robot je prvním mobilním a chytrým robotickým řešením, vyvinutým ve spolupráci s profesionálními zdravotníky, které poskytuje jak léčebné, tak ošetřovatelské služby. Na jedné straně pomáhá s mobilizací a rehabilitací pacientů, a na druhé straně umožňuje zvedání a překládání pacientů, čímž podstatně snižuje zátěž na ošetřovatelský personál. Navíc PTR robot snižuje riziko přenosu infekce, protože při jeho použití stačí pro překládání pacientů jen přítomnost jednoho ošetřovatele.

Jeden ze čtyř na lůžko upoutaných pacientů v každé běžné nemocnici není soběstačný a potřebuje pomoc, a to jak s překlady a zvedáním, tak s rehabilitací. A tyto služby jsou ještě potřebnější v domovech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory. Podle Světové zdravotnické organizace připadá celá jedna třetina všech pracovních úrazů u zdravotních sester na úrazy způsobené zvedáním těžkých břemen.

„O našeho robota pro zvedání a rehabilitaci pacientů je velký zájem ze strany mnoha domovů s pečovatelskou službou, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Pokud si senior zlomí krček stehenní kosti, může mu tento robot pomoci bezprostředně po operaci hned začít vstávat. A navíc pacientům pomáhá s prvními kroky po operaci,“ říká Lone Jager Lindquist, generální ředitel firmy PTR Robots.

Zvedací robot od firmy PTR Robots vyniká „kompaktním“ provedením a dokáže tak snadno projít i běžným dveřním otvorem. Díky tomu nabízí větší flexibilitu než běžně používané stropní závěsy či ramena.

Společnost PTR Robots je dceřinou firmou skupiny Blue Ocean Robotics, která díky svým dalším dceřiným firmám, jako jsou společnosti UVD Robots a GoBe Robots mění svět robotů.

„Díky PTR robotům jsme vytvořili zcela novou kategorii produktů v oblasti překládání, zvedání a rehabilitace pacientů, podobně jako se nám to podařilo s dezinfekčními UVD roboty, kteří dezinfikují prostory a povrchy s pomocí UV záření,“ říká Claus Risager, generální ředitel firmy Blue Ocean Robotics a předseda představenstva společnosti PTR Robots.