Podle Státního zdravotního ústavu bude v roce 2050 v Česku přes 280.000 lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Světový den Alzheimerovy choroby, který připadá každoročně na 21. 9., pomáhá zvýšit povědomí o této nemoci. Jak tuto nemoc rozpoznat? A co dělat v případě, že na ni máte například u osoby v rodině podezření?

Přinášíme přehled nejčastějších příznaků, na nichž se vědci shodují:

● Ztráta paměti
Lidé s Alzheimerovou chorobou zapomínají nedávné rozhovory, pracovní úkoly či osoby, které v krátké minulosti potkali.

● Chybné umísťování věcí
Lze zaznamenat, že mohou dávat věci na neobvyklá místa. Ztrácí věci, přičemž nejsou schopni vybavit si zpětně kroky, díky nimž by je znovu našli.

● Zapomínání míst a objektů
Osoby s tímto onemocněním mohou zapomenout, kde jsou nebo jak se tam dostali.

● Problém s označováním správnými slovy
Mohou nastat také potíže jako problém se slovní zásobou, někdy nedokáží pojmenovat známý předmět nebo použijí nesprávné jméno (např. nazývají „hodinky“ „ručičkovými hodinami“).

● Špatný úsudek
Okolí člověka s Alzheimerovou chorobou může zaznamenat změny v úsudku nebo rozhodování. Neadekvátně se například rozhodují, když nakládají s penězi nebo řeší úřední záležitosti.

● Těžké rozhodování
Můžeme také pozorovat, že se nemohou rozhodnout pro žádné řešení. Kromě toho ztrácí při rozhodování iniciativu a přecházejí do pasivity.

● Časté změny nálad
Může dojít ke změnám nálad a osobnosti. Klient může být zmatený, podezřívavý, depresivní, vystrašený nebo úzkostný.

Zdroj: SeneCuraKde najít pomoc?

Pečovat o blízkého v pokročilém stádiu demence je velmi zatěžující. Pokud už zákeřná choroba propukne, může se o nemocného starat rodina doma a využít pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb nebo pobytové odlehčovací služby či denní stacionáře.

K dispozici jsou i domovy se zvláštním režimem (DZR), tedy pobytová sociální zařízení určená pro osoby s Alzheimerem nebo dalšími typy demencí. Jejich seznam lze najít v registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Česká alzheimerovská společnost navíc vyvinula certifikační systém, který monitoruje kvalitu péče a uděluje certifikát Vážka sociálním zařízením pečujícím o osoby trpící demencí. Může být vodítkem při volbě zařízení pro blízkou osobu (zde).