Novela úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, bude platit od začátku ledna 2023. MPSV novou vyhlášku schválilo tento týden. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny.

V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.

Zvýšení cen nebude povinné

Vyhláška promítá růst nákladů do maximálních denních částek úhrad za stravu a ubytování, do zvýšení maximální hodinové úhrady za poskytnutou péči a do zvýšení sazby za dílčí činnosti v rámci pečovatelské služby.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)oznámil, že skutečná výše úhrady od klientů nemusí dosahovat maximální sazby. Jde o možnost, nikoliv o povinnost. „Poskytovatelé sociálních služeb podle našich zkušeností přihlížejí také k individuálním možnostem klientů,“ připomněl ministr.

Navýšení úhrad je nezbytné především s ohledem na růst cen. Celková výše nákladů sektoru sociálních služeb za dobu, po kterou se neměnila výše maximálních úhrad, stoupla ze 49 miliard korun (v roce 2019) na více než 80 miliard korun (odhad roku 2022).Růst provozních nákladů je vidět především u pobytových sociálních služeb. V letošním roce náklady narostly o desítky procent a poskytovatelé odůvodněně varují, že by již nemuseli být schopni zajistit své fungování.

Novela vyhlášky má zachovat ekonomickou dostupnost pro klienty.

Jde převážně o seniory, jejichž příjmy narostly letos celkem třikrát, dohromady v průměru o 16,2 %. „Značná část z nich si tak zachová kupní sílu srovnatelnou s rokem 2021,“ připomněl ministr.

Stále půjde o výrazně „dotované“ ceny, což je zjevné například na maximální úhradě za kompletní oběd, která bude stanovena ve výši 105 korun, tedy pod průměrnou tržní cenou, která se dnes pohybuje zhruba na 150 korunách.


Posudkovým lékařům mají pomáhat odborní zdravotničtí pracovníci
Individuální rozpočty pro spravedlivé příspěvky na péči nevyhovují


Klientům v dlouhodobé péči se ceny nezvýší

U klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu nad 80 hodin měsíčně, některé úhrady zůstanou zcela nezměněné. Jde především o lidi se zdravotním postižením, kteří chtějí žít nezávisle. Jim i po novele úhradové vyhlášky zůstanou sociální služby dostupné jako dosud.

Hranice 80 hodin péče za měsíc zohledňuje potřeby rodin pečující o lidi náročné na péči. Ti nečerpají tak vysoký počet hodin péče (ale obvykle více než 80 hodin/měsíc) a zbytek příspěvku je využit na zabezpečení péče rodinou. Proto je hranice nastavena právě na 80 hodin měsíčně.

Zůstává navíc zachován zákonem stanovený minimální zůstatek z příjmu klienta, proto ani na lidi s nižšími důchody nebude mít změna zásadní dopad.

zvýšení úhrad za sociální služby od ledna 2023

Zvýšení úhrad

*Jde o služby osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, sociálně terapeutické dílny a služby sociální rehabilitace.

Zdroj TZ MPSV