Manipulaci a cenzuru ve fotožurnalistice představuje výstava České tiskové kanceláře (ČTK), která je od 9. října 2020 k vidění na nádvoří Zbrojnice Univerzity Palackého v Olomouci. Venkovní expozice s názvem Nežádoucí okamžiky představuje slavné i méně známé snímky, které byly v minulosti z ideologických důvodů retušovány či po určité období zakázány.

„Manipulovalo se, manipuluje se a manipulovat se pravděpodobně i bude. Nemluvíme ale o tom, že se něco odretušovalo nebo naopak doplnilo, i když i takové snímky na výstavě jsou. Především ukazujeme fotografie, které byly z různých důvodů zakázané. Je k nim vždy připojeno i vysvětlení, proč tomu tak bylo,“ uvedl šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.

Návštěvníci se tak prostřednictvím 134 fotografií projdou zásadními etapami moderních českých dějin a uvidí, co čtenáři vidět ve své době nesměli. Expozice čerpá z bohatého obrazového archivu, který má ČTK od roku 1918 k dispozici. „Máme zhruba sedm milionů fotek, které jsou na nejrůznějších fyzických nosičích, jako je sklo, diapozitivy, svitkové filmy, pozitivy, printy a tak dále,“ doplnil Petr Mlch.

Největší část výstavy Nežádoucí okamžiky je věnována období komunismu, k vidění jsou ale také snímky předválečné nebo z doby druhé světové války. „Časově poslední je na výstavě fotografie, která vznikla už po revoluci v roce 1989 a zachycuje Václava Havla. Olze Havlové se ta fotka zdála příliš familiární a neformální a požádala nás o laskavost, abychom ji nezveřejňovali. V tu dobu už ale ta fotografie byla po celém světě,“ dodal Petr Mlch. Svébytný prostor je pak na výstavě věnován fotografiím retušovaným či jinak výrazně upraveným, včetně ukázek podobných praktik v zahraničí.

Výstava částečně vychází z knihy Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK, kterou před 20 lety připravil s Hanou Řehákovou tehdejší šéfredaktor obrazového zpravodajství ČTK Dušan Veselý. Ten se podílel i na přípravě nynější expozice. Spoluorganizátorem výstavy v Olomouci je Vydavatelství Univerzity Palackého. „Rádi bychom s ČTK spolupracovali i nadále, v jednání je možnost vydání publikace, která navazuje na již zmíněné Zakázané dějiny,“ uvedl Aleš Prstek, ředitel VUP.

Výstava ve Zbrojnici bude k vidění do 15. listopadu a je určena nejširší veřejnosti, včetně škol. Tím, že je umístěna v exteriéru, je vhodná pro výuku mimo školní budovy. Je k ní připraven i pracovní list.

Autorka: RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková