Podepsat návrh musí už jen president. Příspěvek bude vyplacen do konce roku. Po vyslovení souhlasu poslaneckou sněmovnou podpořil v pátek 13. 11. 2020 návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 5000 Kč všem důchodcům také Senát.

Pomoc ohroženým skupinám

„Pandemie COVID-19 dopadá obzvláště tíživě na ty, kteří se svými příjmy sotva vyjdou i za normální situace. Jsou to nejen senioři, ale také invalidé, vdovy, vdovci a sirotci. Pandemie s sebou přinesla nejrychlejší tempo zdražování za poslední roky, a to oni ve své peněžence pociťují při každém nákupu. Navíc jim letos přibyly další výdaje spojené s ochranou vlastního zdraví. Proto jsem se rozhodla navrhnout tuto mimořádnou pomoc, která musí být rychlá. Jsem tedy ráda, že můj návrh získal podporu v obou komorách parlamentu a tato finanční pomoc se dostane k potřebným velmi rychle,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
.

Psali jsme:
Příspěvek 5000 korun pro všechny důchodce poslanci schválili. Vyplacen má být ještě letos

.

Parametry příspěvku:

● Jednorázový příspěvek má příjemcům důchodů pomoci ještě tento rok.

● Příspěvek se týká všech příjemců důchodu, pomůže 2,4 milionům starobních důchodců, více než 400 tisícům invalidních důchodců, 24 tisícům vdovců a vdov a téměř 33 tisícům sirotků.

● Při případném souběhu několika typů důchodů bude příspěvek vyplacen pouze jednou.

● Příspěvek bude vyplacen automaticky. Nebude tak nutné o něj žádat a částka se bude vyplácet celá najednou.

● Příspěvek nebude moci zabavit exekutor, nebude podléhat dani z příjmu, ani se nebude započítávat jako příjem pro účely stanovení nároku na sociální dávky. Nikomu se tak kvůli němu nezkrátí například příspěvek na bydlení.

Autor: Mgr. Vladimír Dostálek, MPSV