Lidé v předdůchodovém věku se zajímají o podmínkách nároku na důchod. V tom jim pomáhá nformativní důchodová aplikace (IDA), kterou spustila ČSSZ 1. července 2021. K dnešnímu datu již byla spuštěna více než milionkrát.

Unikátnost služby spočívá v poskytnutí odpovědi na základní otázku, jak vysoký bude důchod, i ročníkům v produktivním věku, a to na základě údajů o dobách pojištění a náhradních dobách pojištění uložených v evidenci ČSSZ.

Prvotním záměrem bylo realizovat službu na ePortálu ČSSZ, která zajistí vyhodnocování dob pojištění přihlášenému autentizovanému uživateli. Ta se rozšířila i na službu zahrnující výpočet výše důchodu přihlášeného uživatele. Od samého počátku byla IDA vyvíjena pro klienty bez omezení věku na určitou dobu před odchodem do důchodu.Aplikace oceněna odbornou porotou

Unikátnost Informativní důchodové aplikace ocenila i odborná porota v prestižní soutěži IT Projekt roku.

„Informativní důchodovou aplikací jsme reagovali na poměrně velkou poptávku lidí v produktivním věku, kteří se zajímají o své důchodové nároky s dostatečným předstihem. Klíčovou výhodou IDA oproti klasické tzv. důchodové kalkulačce na ePortálu ČSSZ je přístup k informacím ohledně důchodových nároků i pro pojištěnce, kterým zbývá více než 5 let do dosažení důchodového věku,“ vysvětluje Mgr. František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Poprvé v historii mají i občané nižšího než předdůchodového věku šanci získat online aktuální informaci o svém důchodu. Aplikace poskytuje ekonomicky aktivní generaci orientační informace o budoucí výši důchodu (v dnešní hodnotě peněz), tak aby tyto informace měla k dispozici ideálně od počátku svého ekonomicky aktivního života. Díky službě IDA mají klienti (občané ČR) předdůchodového věku potřebné informace o svém důchodu kdykoli snadno po ruce na pár kliknutí.


Nárok na důchod a jeho výši vypočítá nová kalkulačka IDA
Čeští důchodci cestují zdarma vlakem po Slovensku


V rámci resortu se snažíme, aby naše služby občanům byly co nejlepší. Digitalizace je v současnosti naprosto klíčovou cestou, jak můžeme posouvat úroveň našich úřadů. Že lidé v takové míře využívají aplikaci IDA, je skvělá zpráva. Ukazuje se tím také jejich osobní odpovědnost. V minulosti se posílaly lidem před důchodem informace poštou, to už opravdu není potřeba. Každý by se měl zajímat o svůj důchod, a tedy i svou budoucnost,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„IDA je také samozřejmě průběžně aktualizována a upravována tak, aby poskytnuté informace co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Proto v ní je například nově zahrnuta i možnost doplnit počet vychovaných dětí, a to i v případě mužů, aby v orientační výši důchodu bylo zohledněno i výchovné, tedy 500 Kč za každé vychované dítě,“ doplnil František Boháček.

Základní fakta o IDA:

  • Od 1. 7. 2021 do 11. 1. 2023 služba zaznamenala 1 002 043 spuštění.
  • Při realizaci služby byla využita data ČSSZ a data z evidencí napojených na základní registry MV ČR.
  • Na vývoji služby se podílel tým složený z více než 20 členů.
  • IDA je určena každému pojištěnci, který dosáhl alespoň věku 19 leta zároveň získal alespoň 1 rok placeného pojištění.
  • Služba vám vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu.
  • Rychle a snadno zjistíte své datum odchodu do starobního důchodu.
  • Používání služby IDA je bezpečné díky přihlášení přes Identitu občana či datovou schránku.
  • Jednoduše si zkontrolujete započtené doby důchodového pojištění a případně je pro účely odhadu upravíte či doplníte.
  • Díky skutečným datům z evidence ČSSZ vám aplikace ukáže informace maximálně reálně.

Nejčastější otázky a odpovědi ke službě IDA