Sedmnáctý všesokolský slet se bude v Praze konat od 30. června do 5. července 2024. Program je připravený v Národním divadle, v O2 aréně a na dalších místech. Podle odhadů vedení České obce sokolské (ČOS) by se sletu, který se koná jednou za šest let, mělo v přespříštím roce účastnit zhruba 20.000 cvičenců.

Novinářům to oznámili starostka ČOS Hana Moučková, náčelník ČOS Petr Svoboda a ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař.

Na přípravách bude pracovat kolem 1.000 tělocvičných jednot

Podle vedení ČOS by se podle stávajících odhadů mělo do projektů spojených se sletem zapojit téměř 100.000 sokolů. Diváků z Česka i ze zahraničí by do Prahy mělo přijet asi 40.000. Do příprav se zapojí většina ze zhruba 1000 tělocvičných jednot v Česku. Asi 20.000 sokolů by se mělo účastnit samotného Sletového týdne, jehož náplní budou různé sportovní a kulturní akce.

Cvičenci všech věkových skupin se představí ve 12 hromadných skladbách. Nacvičené choreografie by sokolové mohli stejně jako při 16. všesokolském sletu zacvičit na ploše stadionu Eden. Podle Svobody se o využití stadionu jedná.Slet doprovodí slavnostní program

Připravený je ve sletovém týdnu rovněž doprovodný program. V prostorách Národního divadla se uskuteční slavnostní zahajovací večer, v O2 aréně se bude konat Sokol Gala, tedy přehlídka sokolského výkonnostního sportu kombinovaná s tanečními vystoupeními sokolských folklorních souborů. V plánu je rovněž slavnostní pochod centrem Prahy, jehož trasa povede z Václavského na Staroměstské náměstí.

Plánovaný rozpočet akce se podle Tesaře ještě před energetickou krizí pohyboval na 144 milionech korun, v případě delšího trvání krize by se mohla cena sletu v plánované podobě navýšit. Moučková oznámila, že nelze vyloučit změny v podobě sletu v závislosti na finančních možnostech organizátora.


Památný den sokolstva


Sokolové zásadně přispěli k rozvoji tělesné výchovy obyvatel

Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo celonárodní hnutí. První všesokolský slet se konal v roce 1882.

Nyní spolek v Česku podle informací na svém webu působí v 1000 obcích a městech, má 150.000 členů a spravuje 750 sokoloven. V Praze se naposledy všesokolský slet konal v červenci 2018. Hromadných skladeb se tehdy účastnilo asi 15.000 cvičenců.