Ti co pečují o své blízké dlouhodobě nemocné, budou nyní mít snazší cestu k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje možnosti získání obou dávek tak, aby lépe umožňovaly péče o blízké.

Změny se týkají také otcovské, která byla prodloužena na dva týdny. Pokud změny schválí Senát a podepíše prezident, vejdou v účinnost od 1. 1. 2022.O dlouhodobé ošetřovné bude možné požádat už za předpokladu, kdy nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny (nyní je podmínka 7 kalendářních dnů). Navíc, požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče, bude možné až do 8 dnů po skončení hospitalizace.

Pokud jde o péči o osoby v takzvaném inkurabilním stavu (pacient vyžaduje paliativní péči a je možné o něj pečovat v domácím prostředí), pak podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného odpadá úplně.


Čtěte také

Pečovatelská služba není v ČR dostatečně dostupná


Spolu s touto úpravou se rozšiřuje i okruh lidí, kteří mohou čerpat ošetřovné. „Nebude se vztahovat už jen na ty, co žijí ve společné domácnosti, ale ošetřovné budou moci čerpat i blízcí příbuzní, kteří se budou o nemocného starat. U dítěte to může být například babička nebo dědeček, přestože s rodinou jinak nebydlí.

Další změna se týká dávky otcovské poporodní péče, zjednodušeně otcovské. Poslanecká sněmovna schválila prodloužení otcovské ze současného jednoho týdne na týdny dva. Dojde také k prodloužení období, v němž může být dávka poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvých 6 týdnů života o dobu hospitalizace.