Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vyjednala pro svůj resort, nad rámec povinné valorizace, 7 mld. Kč na důchody. Díky tomu se penze v příštím roce zvýší v průměru o 900 Kč. Návrh MPSV na vyšší, než zákonem daný, růst penzí už schválila minulý týden Poslanecká sněmovna.

Podle vyjádření ministryně Maláčové, by měl návrh pomoci seniorům s nižšími důchody. Skutečnost je však jiná. Zatímco pro zaměstnance ve veřejné sféře vláda navrhuje plošně přidat 1 500 Kč všem, propast mezi důchodci s nízkými důchody a těmi s nadstandardními, se ještě víc prohloubí kvůli poměrnému příplatku zásluhovosti.


Čtěte také

Kde všude překážejí důchodci


Statistiky vykazují, že dnes v Česku žije pod hranicí chudoby v podstatě každý sedmý z nich. Ohrožený chudobou je každý třetí důchodce. Navíc dva z pěti seniorů v současnosti pobírají starobní důchod, který nedosahuje ani výše minimální mzdy.

Na základě schválení návrhu zákona si starobní důchodci polepší následovně:
■ Mezi těmi, kterým se důchody zvýší o více než průměrných 900 Kč, jsou nejen někteří polistopadoví podnikatelé, ale i nemálo těch, kteří před listopadem 1989 užívali výhod loajality k tehdejšímu režimu
■ Seniorům s průměrnou výší důchodu se příjem zvýší o 900 Kč měsíčně na cca 14 400 Kč
■ 9 z 10 penzistům se zvýší důchod alespoň o 750 Kč měsíčně na průměrných 11 450 Kč.
■ Mezi nejchudšími důchodci, kteří nedosáhnou ani na zmíněný příplatek 750 Kč měsíčně, jsou většinou lidé, kteří si nízkou zásluhovost přivodili vlastní vinou, ale i řada těch, kteří s předlistopadovým režimem nesouzněli.

Ministryně Jana Maláčová také vyjednala o 400 mil. Kč víc, než byl původní plán na výstavbu nebo rekonstrukci domovů pro seniory. Celkem tak půjde v příštím roce na rozšiřování sítě pobytových sociálních služeb 500 mil. Kč.

Zajímá Vás o kolik dostanete přidáno k důchodu příští rok?