Všichni psi musí do konce roku 2019 být očipovaní u soukromého veterináře. Povinnost vyplývá z novely veterinárního zákona z roku 2017. Jestli k 1. lednu 2020 zvíře označeno mikročipem nebylo, jeho povinné očkování proti vzteklině pozbude platnost, varuje Státní veterinární správa.

Novela určuje aby byla štěňata očipovaná už ve věku půl roku při prvním očkováním proti vzteklině. Povinnost se nevztahuje na starší psy kteří byli označeni tetováním do 3. července 2011. Očipování nejen psů, ale i koček je již dlouhodobě požadováno v řadě obcí místní vyhláškou.

Hrozí pokuta až 20 tisíc

Čipování psů provádějí soukromí veterináři, kteří jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR. Za neoznačeného psa bude hrozit pokuta ve správním řízení. Její výše může dosáhnout až 20 tisíc korun.

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.

U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.

„Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Chápeme, že nová povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle našeho očekávání výrazně vyšší,“ dodal Semerád.