Poradní tým, jehož úkolem je připravit dlouho odkládanou, a přitom velmi potřebnou důchodovou reformu, se za týden poprvé sejde na MPSV. Cílem reformy je zabezpečit do budoucna adekvátní důchody a zároveň stabilitu i dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému.

„V Programovém prohlášení vlády jsme se zavázali uskutečnit důchodovou reformu. Aby systém byl dlouhodobě udržitelný, potřebujeme podpořit rodiny, flexibilitu práce a dořešit otázku penzí pro pracující v náročných profesích,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Poradní tým zhodnotí i návrhy zpracované v předchozím období, především ty zpracované komisemi profesorů Potůčka a Nerudové. Výsledkem bude doporučení parametrů změn důchodového systému.

Důchodový systém by měl být pro současné i budoucí důchodce rovněž srozumitelný, aby každý měl jasnou představu o tom, kolik bude přispívat, a kolik bude čerpat.Podpora odpovědnosti lidí za své stáří

Ministr Jurečka si klade za cíl maximálně podpořit odpovědnost samotných lidí za své stáří, a to už i včetně dnešní mladé generace. S tím souvisí i aktivnější spoření na důchod* a výraznější ocenění za počet vychovaných dětí. Poradní tým podle něj naváže na výstupy předchozích dvou důchodových komisí.

Ministr zdůraznil, že chce užší akceschopný tým ekonomických odborníků a zástupců politických stran, aby se v relativně krátkém čase mohla důchodová reforma uskutečnit.

Důchodový systém zažije s ohledem na demografický vývoj největší nápor po roce 2040. Český důchodový systém je silně závislý na vybraném pojistném, proto je nezbytně nutné jej stabilizovat dodatečnými příjmy. Je potřeba také maximálně podporovat flexibilitu práce a umožnit, aby lidé mohli pracovat v různých formách do vyššího věku tak, jak chtějí a mohou.

Cílem není zvyšovat důchodový věk, pokud to nebude nutné. Spíše by měl být umožněný postupný odchod do částečného důchodu spojený s částečnými pracovními úvazky a možností dobrovolně pracovat déle. Zaměstnancům v náročných profesích by naopak měl být umožněn dřívější odchod do důchodu spojený s větší odpovědností zaměstnavatelů.


O kolik se konkrétně zvýší důchody od roku 2022
Sněmovna schválila s vyššími důchody i bonus za každé vychované dítě
Údaje pro budoucí důchod si může zkontrolovat kdokoliv


Zohlednění zásluhové složky a počtu vychovaných dětí
V Programovém prohlášení vlády je rovněž zmíněna zásluhová složka důchodu, která bude vycházet z odvodů do pojistného systému a také z počtu vychovaných dětí. Rodiče, kteří vychovali děti, museli vynaložit spoustu času, úsilí a značné náklady na výchovu nové generace, která bude financovat důchodový systém v budoucnu. S tím je spojené také posílení rodinné politiky obecně.

V tuzemsku je také v porovnání s ostatními evropskými zeměmi extrémní potřebná délka doby pojištění pro dosažení nároku na důchod. Cílem reformy je tuto dobu zkrátit z nynějších 35 na 25 let.

Členové poradního týmu

Expertní tým

● Helena Horská (hlavní ekonomka Raiffeisenbank v Praze, členka KoroNERV)
● Štěpán Jurajda (náměstek ministryně pro vědu výzkum a inovace, člen Rady vlády pro vědu výzkum a inovace)
● Filip Pertold (zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE EI)

Zástupci koaličních stran

● Šárka Jelínková (KDU ČSL; senátorka, první místopředsedkyně strany, předsedkyně senátorského klubu)
● Jan Bauer (ODS; poslanec, místopředseda Hospodářského výboru a člen Výboru pro sociální politiku)
● Viktor Vojtko (STAN; poslanec, člen Výboru pro sociální politiku)
● Miloš Nový (TOP09; poslanec, místopředseda Rozpočtového výboru)
● Jakub Michálek (Piráti; poslanec, místopředseda Ústavně právního výboru)

Zástupci ministerstev

● Lenka Kohoutová (MF ČR; ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, poradkyně ministra financí)
● Iva Merhautová (MPSV ČR; náměstkyně pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek)

*Poznámka redakce: Musí být zajištěna hodnota naspořených prostředků na důchodových účtech. V současnosti inflace naspořené prostředky i přes státní příspěvky značně znehodnocuje!